Ewch i’r prif gynnwys

Calorimedr

Brand/model Calmetrix I-Cal 8000 HPC.
Manylion Mae I-Cal 8000 HPC ("High Precision Calorimeter") yn Galorimedr Isothermol a chanddo 8 sianel. Fel pob model calorimedr isothermol Calmetrix I-Cal, mae gan I-Cal 8000 HPC faint sampl o hyd at 125ml, y gellir ei ddefnyddio at lawer o ddibenion, gan gynnwys ymchwil a datblygu a gwaith ymchwiliol ar nodweddion sment, morter a choncrit yn ogystal ag anghenion rheoli ansawdd dyddiol o safbwynt cynhyrchu sment a choncrit. Mae rheolaeth tymheredd tynn I-Cal 8000 HPC yn addas ar gyfer profion tymor byr a hirdymor hyd at 28 diwrnod. Mae I-Cal 8000 HPC yn cydymffurfio'n llawn ag ASTM C1679, ASTM C1702 ac ASTM C563.
Cyfleuster Labordy Gwydnwch a Nodweddu (DURALAB)
Ysgol Yr Ysgol Peirianneg

Cysylltwch

Dr Riccardo Maddalena

Email
maddalenar@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6150