Ewch i’r prif gynnwys
 Jan Stephens MPhil, Dip. Res., PGCE/In service

Jan Stephens

MPhil, Dip. Res., PGCE/In service

Email
stephensj4@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6248
Campuses
E2.14, 21-23 Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwg

Ymunais â’r tîm yn 1999 o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Bues yn darlithio yno ar Gysylltiadau Rhywedd a Chymdeithas, a Menywod a Gwaith, wrth gwblhau fy MPhil o’r enw ‘From Honorary Chap to Mother:Challenges Facing Women who work in the Professions and are Mothers’. Roedd y gwaith yn canolbwyntio ar fenywod yn y GIG sy’n cyfuno dilyniant gyrfaol â ffurfio teulu.

Mae fy mhortffolio yn cynnwys y maes pwnc Astudiaethau Busnes a Rheolaeth ac rwy’n ei ddatblygu ers dros 10 mlynedd. Mae bellach yn darparu rhaglen gynhwysfawr a deinamig o gyrsiau rhan-amser i gefnogi rheolwyr newydd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, a chefnogi cyflogadwyedd ar gyfer graddedigion a’r cyhoedd ehangach.

Ar hyn o bryd rwy’n datblygu prosiect ymchwil i archwilio taflwybrau dysgu a bywgraffiadau dysgwyr sy’n oedolion rhan-amser, a sut mae darparu a chymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu ac addysgu perthnasol a hyblyg yn gallu cyfrannu at ‘gynnydd cymunedol’ mesuradwy ar lefelau unigol, cymdeithasol/diwylliannol ac economaidd.

Mae Jan wedi bod yn arbennig o lwyddiannus o ran denu cyllid allanol ar gyfer prosiectau partneriaeth sy’n cynnwys:

  • Women into Management, cwrs sydd wedi ennill gwobrau a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag Undebau Llafur, Llywodraeth Cynulliad Cymru a chyflogwyr y sector cyhoeddus (grantiau yn 2000 a 2002). (Gwobr Hyfforddiant Cenedlaethol Rhanbarthol (2005) Prifysgol Caerdydd ac Undeb Gwasanaethau Masnachol a Chyhoeddus).
  • Datblygodd Sgiliau Tribiwnlys Cyflogaeth a Chyfraith Gwahaniaethu (grant gwreiddiol yn 2004) mewn partneriaeth â’r cyn Comisiwn Cyfleoedd Cyfartal, Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, Comisiwn Hawliau Anabledd a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol parhaus.
  • Cymunedau Sblot a Thremorfa yn gyntaf (2008/9), rhaglen allgymorth sy’n fodel cludadwy y gellid ei hail-greu ar gyfer cyflwyno a datblygu cyfleoedd dysgu ac addysgu mewn cymunedau sy’n tueddu i fod â chyfranogiad isel mewn addysg uwch.
  • Women into Public Life (2007), mewn partneriaeth ag Oxfam Cymru a NFWI, ac mae’n rhan o brosiectau Camu i Fyny Llywodraeth Cynulliad Cymru a Dinasyddiaeth Weithredol.

Cyhoeddiadau ac adroddiadau cysylltiedig a ddewiswyd

  • Women into Management- an evaluation of the Wales Union Learning Fund Project 2000-2006 (gyda Karen Crawford, Sefydliad Dysgu Trwy Fywyd).
  • Stephens, J. (1999) ‘A Fight for Her Time: Challenges Facing Mothers who work in Hospital Medicine’ gan McKie, L., Bowlby, S. a Gregory, S. Gender, Power a Household Llundain : Macmillan.
  • Stephens, J. (1996) ‘From Honorary Chap to Mother: Combining Work in the Professions with Motherhood’ gan Pilcher, J. a Coffey, A. Gender and Qualitative Research Aldershot : Avebury.

Supervision

Past projects