Ewch i’r prif gynnwys
Dr Alex Phillips

Dr Alex Phillips

English literature tutor

Trosolwg

Ymunais â’r tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol yn 2015 i addysgu modiwlau mewn ffuglen drosedd a ffuglen forol.

Hefyd, rwy’n Ddarlithydd Cyswllt yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, lle rwy’n addysgu ‘Celfyddydau’r Gorffennol a’r Presennol’.

Bywgraffiad

Cyflawnais fy PhD yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, drwy gyflwyno traethawd o’r enw ‘In the Wake of Conrad: Ships and Sailors in Early Twentieth-Century Maritime Fiction’.

Mae’r erthyglau a gyhoeddwyd yn cynnwys ‘The Challenging Portrayal of Pirates in Children’s Literature’ for The New Review of Children’s Literature and Librarianship (2011) ac adolygiad o’r llyfr The Novel and the Sea gan Margaret Cohen yn Comparative Literature (2013).

Addysgu

Rydw i wedi addysgu pedwar modiwl yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac rwy’n Gymrawd Cyswllt i’r Academi Addysg Uwch (HEA).

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys naratifau am antur a theithio yn y bedwaredd ganrif ar hugain a’r ugeinfed ganrif. Ym mis Gorffennaf 2016, cyflwynais bapur sy’n ystyried symbolaeth y môr yn nhri o nofelau Virginia Woolf yng nghynhadledd ‘Menywod ar y Môr’ Prifysgol Abertawe.

Meysydd arbenigol