Ewch i’r prif gynnwys
 Elizabeth (Bettie) Heatley

Elizabeth (Bettie) Heatley

Swyddog Gweinyddol

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Swyddog Gweinyddol - Cefnogi pob agwedd ar Raglenni Cymrodoriaethau Addysg Prifysgol Caerdydd

Bywgraffiad

Rwy'n byw yng Nghaerdydd gyda fy ngŵr, dau o blant a'n beagle. Cyn dod i weithio ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd gen i dipyn o amrywiaeth o swyddi, o dechnegydd labordy ymchwil i gynrychiolydd gwerthu hysbysebion papur newydd, ac roedd gen i fy musnes gemwaith fy hun am gyfnod hefyd. Y swydd a ddaliais am yr hiraf oedd y 14 mlynedd a dreuliais yn gweithio i Heddlu De Cymru fel Ymchwilydd Safle Trosedd, sy'n dod yn ddefnyddiol pan fydd fy mhlant yn ceisio dianc rhag pethau – rwy'n eu hatgoffa fy mod yn hen law gyda chwilio am gliwiau. A wna iddyn nhw feddwl ddwywaith!


Rwy'n mwynhau cerddoriaeth, ffilmiau, amser gyda’r teulu a ffrindiau, ac rwy'n gwneud ychydig o brodwaith pan fydd gennyf amser.

Supervision

Unedau Ymchwil