Ewch i’r prif gynnwys
 Ceri Morris

Ceri Morris

Darlithydd mewn Datblygiad Addysg

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Dr Ceri Morris yw Arweinydd Rhaglen Gymrodoriaeth Prifysgol Caerdydd. Hi sy'n gyfrifol am ddylunio, cyflwyno ac asesu a chefnogi'r Gymrodoriaeth, a darlithwyr gwadd ar weithdai'r Gymrodoriaeth Gyswllt a'r Uwch Gymrodoriaeth. Mae hi hefyd yn rhan o Brosiect Cynhwysiant Prifysgol Caerdydd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Gwaith allweddol/arbenigeddau

Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn cynnwys addysg ôl-orfodol a datblygu addysg, addysgeg gynhwysol, asesu ac adborth, ac anabledd.

Bywgraffiad

Mae gan Ceri gefndir yn gweithio gyda phobl anabl ac mae'n Swyddog Adsefydlu cymwys ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall. Bu'n gweithio mewn anghenion addysgol arbennig yn y cyfnod gorfodol, ac mae wedi addysgu mewn addysg bellach brif ffrwd ac arbenigol, cyn dychwelyd i'r brifysgol i gwblhau TAR (ôl-orfodol), Gradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol a PhD mewn Addysg Gynhwysol.


Yn gyn-ddarlithydd mewn Addysg a TAR PCET ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, bu'n arwain y Rhaglen Gymrodoriaeth, gwobrau NTF a CATE, a ffrydiau gwaith cynhwysiant a thiwtoriaid personol ym Met Caerdydd cyn dychwelyd i Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd.

  • Thesis PHD 2015: Seeing Sense: The Effectiveness of Inclusive Education for Visually Impaired Students in Further Education http://orca.cf.ac.uk/69396/
  • 06/2015 Cynhadledd Flynyddol WISERD, Caerdydd. Evaluating Inclusion in Further Education in Wales: The Example of Visual Impairment. Cyflwyniad.
  • 08/2015 Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gymdeithasegol Ewrop, ESA, Prague. 'The Chef, The Sportsman and The Actor': The Role of Identity Formation in the Further Education of Disabled Students. Cyflwyniad
  • 2017 Making Sense of Education: sensory ethnography and visual impairment. Ethnography and Education 12 (1) , tt. 1-16
  • 2019 Atkinson et al. Sage Research Methods: Researching with Specific Populations: Visual Impairment https://methods.sagepub.com/foundations/visual-impairment
  • Ceri Morris, Emmajane Milton & Ross Goldstone (2019) Case study: suggesting choice: inclusive assessment processes, Higher Education Pedagogies, 4:1, 435-447, DOI: 10.1080/23752696.2019.1669479

Supervision

Unedau Ymchwil