Ewch i’r prif gynnwys
 Clare Sinclair

Clare Sinclair

Pennaeth yr Uned DPP

Trosolwg

Clare sy’n arwain Uned DPP Prifysgol Caerdydd ac mae’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth ar draws y Brifysgol er mwyn darparu gweithgareddau DPP i gynulleidfa allanol.

Bywgraffiad

I ddechrau, ymunais â Phrifysgol Caerdydd fel Swyddog Datblygu Busnes yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, gan gefnogi’r ddarpariaeth hyfforddi ac ymgynghori ar gyfer diwydiant, masnach a’r sector cyhoeddus. Mae gen i BSc mewn Gweinyddiaeth Busnes o Brifysgol Caerdydd, ac MSc mewn Addysg (Niwrowyddoniaeth ac Addysg) o Brifysgol Bryste.

Supervision

Past projects