Skip to main content

Blog

Our School blog is a place for us to tell the stories behind our news and all of the other activity that happens in our School.

It’s a space for both you and us. A space to engage, to comment, to explain, to connect, to share and to build a digital community.

Meet Cardiff Business School Society

Meet Cardiff Business School Society

25 April 2023

Meet Martha, the secretary of Cardiff Business School Society. We asked Martha, who studies Business Management (BSc), to tell us about the society and why students join… The Cardiff Business […]

Dewch i gwrdd â Chymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd

Dewch i gwrdd â Chymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd

25 April 2023

Dewch i gwrdd â Martha, ysgrifennydd Cymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd. Fe wnaethom ofyn i Martha, sy’n astudio Rheoli Busnes (BSc), i sôn am y gymdeithas a pham mae myfyrwyr yn […]

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Holly Barnes

10 August 2022

Yn ddiweddar cwblhaodd Holly Barnes (BA 1998), sy’n Rheolwr Gweithrediadau yn ITSUS Consulting, y rhaglen Cymorth i Dyfu: Rheolaeth, sef rhaglen datblygu busnes yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Holly yn […]

Growing my business with Help to Grow by Holly Barnes

10 August 2022

Holly Barnes (BA 1998), Operations Manager at ITSUS Consulting recently completed the Help to Grow: Management business development programme at Cardiff Business School. Holly tells us about her experience on […]

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu gan Sarah Breese

29 July 2022

Yn ddiweddar, cwblhaodd Sarah Breese (BSc 2009), Cyfarwyddwr Gweithrediadau, TPT Consultancy and Training Ltd, y rhaglen datblygu busnes Helpu i Dyfu: Rheoli yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae Sarah yn dweud […]

Growing my business with Help to Grow by Sarah Breese

Growing my business with Help to Grow by Sarah Breese

29 July 2022

Sarah Breese (BSc 2009), Operations Director, TPT Consultancy and Training Ltd, recently completed the Help to Grow: Management business development programme at Cardiff Business School. Sarah tells us about her […]

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth

27 April 2022

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn bod angen adolygu’r fframwaith presennol ar gyfer nodi a datrys problemau mawr gwasanaethau GIG Cymru. Yn y darn hwn, mae Tracey Rosell yn ystyried problemau […]

Escalation and Intervention

Escalation and Intervention

27 April 2022

The Welsh Government accept that the current framework for identifying and tackling major issues with services in NHS Wales needs to be revised. In this post Tracey Rosell explores the […]

International Women’s Day 2022

International Women’s Day 2022

8 March 2022

On International Women’s Day 2022, we are celebrating the significant contribution women at Cardiff Business School have made, and continue to make, to the lives of women around the world. […]

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

8 March 2022

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, rydym yn dathlu'r cyfraniad sylweddol y mae menywod yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi'i wneud, ac yn parhau i'w wneud, i fywydau menywod ledled y […]