Skip to main content

Celebrating Welsh design

6 December 2012

Celebrating Welsh design

Cydnabuwyd Canolfan Ymchwil yn yr Amgylchedd Adeiledig, Caerdydd gan wobr genedlaethol sy'n dathlu'r gorau mewn dylunio yng Nghymru.

Rhoddodd beirniaid Gwobr Dewi Prys-Thomas gymeradwyaeth i'r Ganolfan (CRiBE) am ei gwaith ymchwil arloesol a'i henw da rhyngwladol ym maes dylunio amgylcheddol, effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau a datblygiad cynaliadwy trefol.

Mae'r Ganolfan, sydd wedi ei lleoli yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn cael ei harwain gan yr Athro Phil Jones ac yn arddel ymagwedd ryngddisgyblaethol gyfannol at ddylunio. Mae wedi cynhyrchu modelau rhagfynegiad amgylcheddol ar gyfer dinasoedd ac adeiladau unigol fel ei gilydd a modelau strategaeth ar gyfer ailgylchu a gwastraff.

Mae Gwobr Dewi Prys-Thomas yn wobr fawreddog Gymreig sy'n cydnabod pwysigrwydd dylunio da i ansawdd bywyd, hunaniaeth ac adfywiad Cymru. Cafodd ei henwi ar ôl yr athro a'r pensaer Dewi Prys-Thomas, a oedd yn adnabyddus fel eiriolwr dros Gymru a'i hamgylchedd.

Share this story