Ewch i’r prif gynnwys
 Steluta Grama

Steluta Grama

Rheolwr Dysgu Digidol

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

A finnau’n Rheolwr Dysgu Digidol yn yr Academi Dysgu ac Addysgu, rwy’n gweithio gyda chydweithwyr o fewn yr Academi DA ac ar draws y Brifysgol i gefnogi’r gwaith o weithredu Strategaeth Addysg Ddigidol y Brifysgol a chyfrannu at gyflawni amcanion strategol allweddol eraill sy'n ymwneud ag addysg ddigidol.

Gwaith allweddol

  • Darparu cyngor, arweiniad a chymorth addysgeg i ddatblygu arbenigedd ac arferion gorau wrth fabwysiadu a chymhwyso offer a thechnolegau dysgu priodol sy'n gwella cwricwla ac yn sicrhau profiad dysgu rhagorol i fyfyrwyr.
  • Arwain ar y prosiect Rhaglenni Ar-lein
  • Cefnogi'r Ysgol Fferylliaeth fel partner ysgol ar gyfer addysg ddigidol
  • Arwain y Brifysgol wrth gyflwyno systemau technoleg dysgu newydd.
  • Partner coleg ar gyfer Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd
  • Ymchwilio a dadansoddi materion penodol o fewn addysg ddigidol, gan greu adroddiadau argymhellion, wedi'u hategu gan ddatblygiadau o fewn addysg ddigidol.
  • Rheoli a chefnogi datblygiad y tîm Addysg Ddigidol

Cyhoeddiadau

Grama, S.et al. 2020. Polygenic risk for schizophrenia and subcortical brain anatomy in the UK Biobank cohort. Seiciatreg Drosiannol 10, rhif erthygl: 309. (10.1038/s41398-020-00940-0)

Lipp, I. et al, Tractography in the presence of multiple sclerosis lesions, NeuroImage, Cyfrol 209, 2020, 116471, ISSN 1053-8119, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116471.

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd ym mis Tachwedd 2016, yn dilyn fy MSc mewn Gwyddoniaeth Wybyddol ym Mhrifysgol Caeredin. Fy rôl gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd oedd fel Rheolwr Prosiect ar gyfer hen Ganolfan Addysg Broffesiynol Fferylliaeth Cymru (WCPPE), sydd bellach yn rhan o AaGIC (Addysg a Gwella Iechyd Cymru). Ar ôl cwblhau'r prosiect ar gyfer WCPPE yn llwyddiannus ym mis Ebrill 2018, symudais i'r Ysgol Fferylliaeth fel Rheolwr eDdysgu, gan gefnogi'r ysgol ym mhob peth ynglŷn ag addysg ddigidol. Ers dechrau'r pandemig rwyf wedi cymryd swydd secondiad yn yr Academi DA fel Rheolwr Dysgu Digidol.

MSc mewn Gwyddor Wybyddol (2016), Prifysgol Caeredin

BA(Anrh) Dyniaethau (2012), Prifysgol Essex

Ymarferydd Prince 2

Supervision

Unedau Ymchwil