Ewch i’r prif gynnwys

“Roeddwn i’n gwybod er pan o’n i’n ifanc fy mod i eisiau bod yn archaeolegydd. Roedd fy rhieni a fy neiniau ac fy nheidiau bob amser yn ymddiddori yn y byd o'u cwmpas, ac roedd hynny wedi fy ysbrydoli i hefyd.

"Ro’n i eisiau astudio Archaeoleg Prydain ond wnes i ddim yn dda iawn yn fy Safonau Uwch, felly bues i’n gweithio am bum mlynedd, gan wneud dosbarthiadau nos i gael fy nghymwysterau.

"Ro’n i'n ffodus bod Prifysgol Caerdydd yn canolbwyntio'n fawr ar fyfyrwyr aeddfed ac yn barod i gymryd siawns ar rywun â dwy Lefel A yn unig. Ro’n i hefyd yn ffodus iawn i dderbyn grant llawn i dalu'r costau.

"Dyna oedd wedi gwneud fy astudiaethau yn bosibl - hebddo, mae'n debyg na fyddwn i wedi mynd i'r brifysgol.

Julia Wise (BA 1986)

"Ro’n i eisiau gwneud i rywbeth tebyg ddigwydd ar gyfer myfyrwyr Archaeoleg Prifysgol Caerdydd y dyfodol, i'w helpu gyda chostau prifysgol er mwyn iddyn nhw allu elwa yn yr un ffordd â fi.

"Does dim dibynyddion gyda fi a ces i fy annog gan fy chwaer i wneud rhywbeth a oedd yn wirioneddol bwysig i mi o ran fy ewyllys.

"Os oes rhywun sy’n ystyried gwneud yr un peth, os oedd eich profiad o fynd i’r brifysgol yn hollbwysig i chi, yna byddwn i’n dweud wrtho am ystyried gadael rhodd.

"Roedd y broses yn rhwydd iawn a gallwch chi helpu myfyrwyr y dyfodol i ddilyn eu breuddwydion.”

Os ydych chi'n ystyried ysgrifennu neu ddiweddaru'ch Ewyllys, yn ein gweminar ysgrifennu Ewyllys cewch gyngor annibynnol gan y cyfreithiwr cyswllt a’r cyn-fyfyriwr Laura Ikin (LLB 2006, PgDip 2007).

Rhagor gan gylchgrawn Cyswllt Caerdydd

Cyswllt Caerdydd 2024

Yn rhifyn Haf 2024 o’ch cylchgrawn cyn-fyfyrwyr a ffrindiau, byddwch yn clywed sut mae ein cyn-fyfyrwyr dawnus yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ac yn gwneud gwahaniaeth i’r byd o’u cwmpas. Dysgwch sut mae ein hymchwilwyr yn datblygu ein dealltwriaeth o dwbercwlosis ac yn defnyddio technoleg flaengar i wella iechyd menywod byd-eang.

Helpu myfyrwyr ôl-raddedig i ffynnu

Roedd Mushtaq Karimjee (BSc 1971) sefydlodd Ysgoloriaeth Fanaka sy’n cefnogi myfyrwyr o’i famwlad, Tansania, i gwblhau gradd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gofynnwch i'r arbenigwr: Ewyllysiau, treth etifeddiaeth, a chynllunio ystadau

Mae’r gynfyfyriwr Laura Ikin (LLB 2006, PgDip 2007) yn rhannu ei chwestiynau am Ewyllysiau, ymddiriedolaethau, treth etifeddiant a chynllunio ystadau a ofynnir amlaf ganddi.