Skip to main content

Prostate cancer – better diagnosis through research

Calendar Thursday, 30 June 2022
Calendar 17:15-18:00

This event has ended.

Contact

Add to calendar

Prostate Cancer research image

Prostate cancer is the most common cancer in men, with over 47,000 men diagnosed in the UK every year. The pathway to diagnosis, however, is complex and ultimately relies on an invasive surgical biopsy which carries certain risks.

Join researchers Professor Aled Clayton (BSc 1993, PhD 1997) and Dr Kieran Foley (MBBCh 2008, PhD 2018) to hear how Cardiff University research is pushing forward our understanding, and improving diagnosis of this disease.

Hear about Professor Clayton’s work to develop a blood test that will help predict the severity of an individual’s prostate cancer diagnosis, without the need for biopsies. Dr Foley will explain how he is using one of the most powerful MRI scanners in Europe, located at the University, to learn more about the tissue microstructure in prostate cancer to help improve the accuracy of diagnosis.

Canser y prostad yw’r canser mwyaf cyffredin mewn dynion, gyda thros 47,000 o ddynion yn cael diagnosis yn y DU bob blwyddyn. Mae’r siwrne i dderbyn diagnosis fodd bynnag, yn gymhleth ac yn ddibynnol ar fiopsi ymledol sy'n cario rhai risgiau.

Ymunwch â’r ymchwilwyr yr Athro Aled Clayton (BSc 1993, PhD 1997) a Dr Kieran Foley (MBBCh 2008, PhD 2018) i glywed sut mae ymchwil Prifysgol Caerdydd yn helpu ein dealltwriaeth, ac yn gwella diagnosis o’r clefyd hwn.

Bydd yr Athro Clayton yn disgrifio’i ymchwil i ddatblygu prawf gwaed i ragweld difrifoldeb diagnosis canser y brostad i unigolyn heb fod angen biopsïau. Bydd Dr Foley yn esbonio sut mae'n defnyddio un o'r sganwyr MRI mwyaf pwerus yn Ewrop, sydd wedi'i leoli yn y Brifysgol, er mwyn dysgu mwy am y microstrwythur meinwe mewn canser y prostad er mwyn helpu i wella cywirdeb diagnosis.

Share this event