Skip to main content

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein rhaglenni PhD DTP

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr

Gallwch yn awr wneud cais am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr ar gyfer mynediad 2019. Dyma wybodaeth am sut i wneud cais.

Rhaglenni Hyfforddiant Doethurol

Rydym yn arwain neu’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o gynlluniau hyfforddiant doethurol penodol, fel Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (CDTs) a Phartneriaethau Hyfforddiant Doethurol (DTPs) a noddir gan Gyngor Ymchwil y DU. Mae’r rhain yn cwmpasu llawer o’n meysydd academaidd ac ymchwil cryfaf.

Drwy gwblhau’r ffurflen isod gallwch gofrestru eich diddordeb yn rhain ar gyfer mynediad 2019 fel ein bod yn gallu rhoi’r newyddion diweddaraf i chi.

Cewch ragor o fanylion hefyd am ystod y cynlluniau hyfforddiant doethurol a gynigir ym Mhrifysgol Caerdydd .

Complete this form in English.

Cenedlaetholdeb
Rhaglen Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) * Dewiswch ba raglen DTP sydd o ddiddordeb i chi
Y flwyddyn academaidd sydd gennych mewn golwg ar gyfer dechrau’r cwrs
Rhestr bostio am Newyddion ac Arian ar gyfer Ôl-raddedigion
Cadwch lygad ar y newyddion pwysicaf a gwybodaeth am arian gan Brifysgol Caerdydd Rydym hefyd yn cael gafael ar arian ychwanegol yn rheolaidd ar gyfer cyrsiau PhD ac yn nodi gwybodaeth am hyn yn ein cylchlythyr ebost rheolaidd.

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Recriwtio Ôl-raddedigion.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).