Skip to main content
Dr Sion Jones

Dr Sion Jones

Lecturer

School of Social Sciences

Email
jonessl26@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9679
Campuses
Room 1.11, Glamorgan Building
Welsh speaking

Overview

Yn ogystal ag ymchwilio, rwyf hefyd yn rhannol gyfrifol am wella a datblygu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Rydym yn cynnal cyfarfodydd grwpiau tiwtor personol yn y Gymraeg. Rydym hefyd yn cynnig nifer o seminarau Cymraeg mewn modiwlau ar Addysg, Cymdeithaseg a Dulliau Ymchwil. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â fi.

As well as researching, I am also partly responsible for improving and developing the Welsh-medium educational provision in the School of Social Sciences. We hold Welsh-language personal tutor group meetings in Welsh. We also offer seminars in Welsh in modules on Education, Sociology and Research Methods. For more information, you’re welcome to contact me.

Biography