Skip to main content

Dr Erin Roberts

Research Associate

School of Social Sciences

Email
robertsem4@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0466
Campuses
8.04, Tower Building, 70 Park Place, Cardiff, CF10 3AT
Welsh speaking

Overview

I am a Research Associate based in the School of Social Sciences whose research interests relate to the ways in which place, culture, identity and climate policies intersect and interact. Specifically, I am interested in how individuals and communities make sense of these issues locally by reflecting on the past and the present, as well as how they relate to future projections, providing insights into opportunities and barriers for change. These interests result from my interdisciplinary background, which has provided me with an in-depth understanding of the social, cultural, environmental and political issues arising from the need to transition to a more sustainable society.

To date, my work has spanned exploring the everyday energy practices of (predominantly off-gas) rural households, valuing (relational values) nature for wellbeing at the coast, and embodied sense-making of environmental quality.

I am particularly interested in working on the following topics: off-gas housing; housing retrofit; land-use change; air, soil and water quality; rewilding; marine renewable energy

-----------------------------------------

Rwyf yn Gydymaith Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol sydd â diddordeb yn y ffyrdd y mae lle, diwylliant, hunaniaeth a pholisïau hinsawdd yn croestorri ac yn rhyngweithio. Yn benodol, mae gen i ddiddordeb yn y modd y mae unigolion a chymunedau yn gwneud synnwyr o'r materion hyn yn lleol trwy fyfyrio ar y gorffennol a'r presennol, yn ogystal â rhagamcanion am y dyfodol, gyda'r nod o ddarparu mewnwelediadau i gyfleoedd a rhwystrau rydym yn wynebu wrth newid i gymdeithas garbon isel. Mae'r diddordebau hyn yn deillio o fy nghefndir rhyngddisgyblaethol, sydd wedi rhoi dealltwriaeth fanwl i mi o'r materion cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol a gwleidyddol sy'n codi o'r angen i newid i gymdeithas fwy cynaliadwy.

Hyd yn hyn, mae fy ngwaith wedi rhychwantu archwilio arferion ynni beunyddiol cartrefi gwledig (oddi ar nwy yn bennaf), gwerthfawrogi natur (gwerthoedd perthynol) ar gyfer lles ar yr arfordir, a synhwyro ansawdd amgylcheddol.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gweithio ar y pynciau a ganlyn: tai oddi ar nwy; ôl-ffitio tai; newid defnydd tir; ansawdd aer, pridd a dŵr; ail-wylltio; ynni adnewyddadwy morol

Biography

Education and Qualifications:

 • 2011 - 2016: PhD (Social Sciences), Cardiff University (UK)
 • 2010 - 2011: MSc Sustainability, Planning and Environmental Policy, School of City and Regional Planning, Cardiff University (UK)
 • 2007 - 2010: BA (Hons) Human Geography, Insitute of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University (UK)

Professional memberships

 • Fellow of the RGS-IBG
  • Energy Geographies Research Group
  • Rural Geographies Research Group

Academic positions

 • 2017 - present: Research Associate, School of Social Sciences, Cardiff University
 • 2016 - 2017: Research Associate, Understanding Risk Research Group (School of Psychology), Cardiff University
 • 2011 - 2016: PhD Student, School of Social Sciences, Cardiff University

Speaking engagements

 • Rural Fuel Poverty Forum, University of Wales Trinity Saint David (2019)
 • MARE Conference, University of Amsterdam (2019)
 • Changing Energy Landscapes (session organiser), RGS-IBG Annual International Conference, RGS London (2018)
 • Valuing Nature Conference, Cardiff University (2018)
 • Noson Pendroni (public lecture as part of Tafwyl week), Cardiff University (2018)
 • European Rural Geographies Conference, Thünen Institute of Rural Studies (2017)
 • RGS-IBG Annual International Conference, RGS London (2014)
 • Energy & Society Conference: Energy Transitions as Societal Transitions, Jagiellonian University (2014)
 • UKERC International Energy Summer School, University of Warwick (2013)

Committees and reviewing

 • 2014 - 2016: Postgraduate Representative for Energy Geographies Research Group
 • 2013: Member of organising committee - Tyndall Centre for Climate Change Research Annual International PhD Conference
 • 2012 - 2013: Member of organising committee - Postgraduate Café, Cardiff Univeristy

Publications

2021

2020

2019

2018

2016