Skip to main content
 Donald Crystal BA (Hons), MPhil

Donald Crystal

BA (Hons), MPhil

Research student, Archaeology, School of History, Archaeology and Religion

Welsh speaking

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Thesis

Pwy oedd y Thraciaid? Persbectif Materol ar Ethnigrwydd Hynafol

Mae’r prosiect hwn yn mynd i’r afael â mynegiant hunaniaeth grwpiau bugeiliol tymhorol mewn ardaloedd a ystyrir yn ‘Thraciad’ gan ddefnyddio data o archeoleg angladdol er mwyn asesu’r berthynas rhwng diwylliant materol a grwpiau ethnig yn y Balcanau. O safbwynt yr awduron Groegaidd, cafodd y Thraciaid - a oedd yn gymunedau bugeiliol tymhorol cynhanesyddol de Bwlgaria a gogledd Gwlad Groeg - eu labelu fel un grŵp ethnig. Mae'r hyn sydd wedi bod yn absennol o drafodaethau archeolegol ynghylch y Thraciaid yn gydnabyddiaeth y gallai'r cymunedau yn yr ardal fod wedi mynegi hunaniaethau ethnig gwahanol. Ac eto, mae dulliau'r gorffennol o hunaniaeth ethnig yn y rhanbarth wedi'u hadeiladu yng nghyd-destun cymdeithasau gwladwriaethol amaethyddol parhaol. Nod fy mhrosiect PhD, felly, oedd adeiladu ar y dulliau hyn yn y gorffennol er mwyn creu diffiniad o ethnigrwydd a oedd yn ymgorffori cymunedau bugeiliol tymhorol fel y Thraciaid yn ystod yr Oes Haearn (10fed-4edd ganrif B.C.). Ar y cyfan, canfu'r prosiect, er gwaethaf yr awduron Groegaidd hynafol sy'n labelu'r cymunedau yn yr ardal hon ag un label ethnig, bod y grwpiau hyn mewn gwirionedd wedi mynegi hunaniaethau rhanbarthol penodol trwy adeiladu eu henebion angladdol. At hynny, roedd y canlyniadau'n dangos, er nad oedd cymunedau yn yr ardal wedi'u setlo'n barhaol, roedd y mynwentydd a'r lleoedd marwolaeth yn darparu pwyntiau parhaol i'r rhanbarth o fewn tirwedd symbolaidd y gymuned lle gellid mynegi hunaniaethau rhanbarthol.

Funding source

AHRC Funded Project

James Whitley

Professor James Whitley

Professor in Mediterranean Archaeology