Skip to content

Cynan Llwyd

Research student, School of Welsh

Research interests

  • Eschatoleg
  • Milenariaeth
  • Radicaliaeth
  • Efengyliaeth

Thesis

Athrawiaethau'r Ailddyfodiad a'r Milflwyddiant yn llenyddiaeth Gynraeg a'u goblygiadau cymdeithasol, c.1650-1950

Rhyfel Cartref Lloegr, mudiadau cenhadol, yr ymgyrch yn erbyn caethwasiaeth: Sut lliwiodd credoau ynghylch yr Ailddyfodiad a'r Milflwyddiant y digwyddiadau hyn?

Funding source

AHRC

Llion Roberts

Dr Llion Roberts

Lecturer and Director of Learning and Teaching

External profiles