Skip to main content
 Eira Jepson

Eira Jepson

Research student,

cymraeg
Siarad Cymraeg

Overview

I am a PhD student in the School of Modern Languages, undertaking applied research that evaluates and informs promotional  language learning initiatives in Wales, by exploring motivational factors in school-age learners. My PhD focuses on the pan-Wales Routes into Languages Cymru project, and is funded by the ESRC and sponsored by the British Council Cymru.


I studied a BA in French and Spanish at Cardiff University from 2008-2012, during which I spent a year abroad at La Universidad de Granada in Spain, and the L'Universite de Savoie, France. I completed a Masters in Social Science Research Methods in 2018.


I have previously worked in policy and communications roles in the third, public and private sector here in Wales and over in Brussels.Rwyf yn myfyrwraig doethuriaeth yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ac wrthi yn cwblhau gwaith ymchwil sy'n edrcyh ar gymhelliant disgyblion yng Nghymru tuag at dysgu ieithoedd dramor er mwyn gwerthuso a diweddaru mentrau yng Nghymru sy'n hyrwyddo hyn. Mae fy noethuriaeth yn canolbwyntio ar y brosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ac yn cael ei ariannu gan yr ESRC a'i noddi gan British Council Cymru.


Fe wnes i gwblhau gradd mewn Ffrangeg a Sbaeneg o Brifysgol Caerdydd yn 2012 ac yn ystod hynny treuliais i flwyddyn dramor yn Sbaen a Ffrainc. Derbynnais gradd Meistr mewn Methodoleg Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol yn 2018.


Rwyf wedi gweithio yn y gorffennol yn y maes polisi a chyfathrebu o fewn y trydydd sector a'r sector cyhoeddus a phreifat yng Nhymru a draw ym Mrwsel.

Research

Research interests

My current research examines how outreach initiatives that aim to promote language learning influence motivation in pupils in schools in Wales. Using Routes into Languages Cymru as a primary case study, my PhD uses mixed methods to research motivation among Key Stage 3 pupils in Wales and how this changes through engagement with the project. This will then be compared with similar initiatives being implemented in other countries.


This research is being undertaken thanks to an ESRC Wales DTP Studentship, with fieldwork sponsored by British Council Cymru.


My PhD is being supervised by Professor Claire Gorrara (School of Modern Languages) and Professor Roger Scully (School of Politics).


My other research interests include:  • Bilingualism and Multilingualism/Dwy- ac Amlieithrwydd

  • MFL in primary education/ITM mewn addysg gynradd

  • Language policy/Polisi iaith

  • Language teaching methodology/Methodoleg dysgu ieithoedd

  • Multilingual identity/Hunaniaeth amlieithog


Presentations 


January 2019. Presentation to the Welsh Government's 'Global Futures' Steering Group. Building a multilingual learning environment at primary.


November 2018. Poster Presentation: Building a multilingual learning environment at primary. Conference: The Future of Educational Research in Wales. BERA and Welsh Government.

Supervisors

Claire Gorrara

Professor Claire Gorrara

Professor of French Studies

Publications

2020