Skip to main content

Tanysgrifio

Llenwch y ffurflen hon i gael gwybodaeth am y pynciau sydd o ddiddordeb i chi.

Cwblewch y ffurflen yn Saesneg.

Sylwer: Mae'r meysydd gofynnol wedi'u nodi â seren (*).
Eich manylion*
Eich diddordebau
Llwybrau Gradd

Rydym yn cynnig cyrsiau Llwybrau Gradd achrededig i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i wneud gradd israddedig.

Dewiswch lwybr a byddwn yn anfon gwybodaeth benodol ynglŷn â'r llwybr atoch. Byddwn hefyd yn rhannu newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau perthnasol.

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).