Skip to content

Coleg Cymraeg Research Conference

19 May 2017

This content is available in Welsh only.

Gregynog Hall
Gregynog Hall

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal cynhadledd rhyngddisgyblaethol yng Ngregynog ar y 30 Mehefin 2017.

Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Bwriad y digwyddiad yw iddynt gael rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Mae'r gynhadledd yn cael ei threfnu fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth. Rydym yn annog deiliad Ysgoloriaeth Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Yn ystod y gynhadledd, bydd Rhidian Thomas o Ysgol y Biowyddorau yn trafod ei bapur ymchwil ar 'Effaith tymheredd ar allu pysgod estron i nofio, a'u rhyngweithiau â physgod cynhenid.' Enillodd Rhidian Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg yn 2014.

Bydd yna amrywiaeth o drafodaethau gwahanol gan fyfyrwyr o Brifysgolion ar draws Prydain yn cael eu cynnal yn ystod y dydd gan gynnwys 'Miliwn o siaradwyr: ymchwilio a llunio polisi iaith ymddygiadol', 'Dylan-wad: O Milk Wood i'r Wenallt' a 'Beth os mai hon yw Armagedon? Ffurfio diwylliant rhyfel Cymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf'. Mae'r diwrnod yn rhoi cyfle i gymdeithasu hefyd.

Prif bwrpas y gynhadledd yw rhoi cyfle i'r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu'r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda'r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Mae croeso cynnes i fynychwyr wrando ar drafodaethau’r papurau a'r posteri ymchwil, ond bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y gynhadledd erbyn y 5 Mehefin 2017 drwy lenwi'r ffurflen gofrestru ar wefan y Coleg.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y gynhadledd ar wefan y Coleg.

Share this story

The Coleg offers scholarships to undergraduate students who wish to pursue degree courses through the medium of Welsh.