Skip to main content

Cardiff establishes Welsh language Students' Union

30 March 2017

Osian Morgan, Welsh Language Officer
Osian Morgan, Welsh Language Officer

Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd newydd gyhoeddi ei fod yn mynd ati i sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC).

Dyma ddatblygiad cyffrous a hollbwysig i fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd, ac mae'r Undeb yn anelu at ei sefydlu erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Yng nghyfarfod Senedd y Myfyrwyr yn yr Undeb ddoe, pleidleisiodd 87% o’r seneddwyr o blaid sefydlu UMCC, gan roi sêl bendith a mandad pellach i'r Undeb fynd ati i’w sefydlu cyn gynted â phosibl.

Bydd UMCC yn gorff a fydd yn cynrychioli siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Prifysgol Caerdydd, ymhob agwedd o’u bywydau yn y Brifysgol – boed yn academaidd, cymdeithasol, ieithyddol, gwleidyddol, neu gyda materion lles o fewn yr Undeb a’r Brifysgol.

Gwella profiad y myfyriwr Cymraeg

Bydd UMCC yn gweithio’n agos iawn gyda’r cymdeithasau Cymraeg sydd eisoes yn bodoli yn y Brifysgol, i'w cefnogi ac er mwyn gwella’r profiad o fod yn fyfyriwr Cymraeg ym mhrifddinas Cymru.

Dywedodd Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg yn yr Undeb:

"Ers sefydlu UMCA yn Aberystwyth yn 1973, ac UMCB ym Mangor yn 1976 , rydym wedi bod pedair degawd ar ei hôl hi o ran cynrychiolaeth i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr yn ein prifddinas, ac mae datblygiad fel hwn yn rhywbeth a ddylai wedi digwydd degawdau yn ôl – ond gwell hwyr na hwyrach. Rwy’n hyderus y bydd sefydlu UMCC yn gam cadarnhaol ac angenrheidiol ar ein taith i sicrhau cydraddoldeb ieithyddol i fyfyrwyr Cymraeg yn ein Prifddinas."

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Undeb Myfyrwyr Caerdydd.