Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Lecture theatre

Clirio ac Addasu 2019

Ydych chi’n ystyried pa ddyfodol sydd o’ch blaen? Dewch i Gaerdydd. Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2019.

Chwiliwch am leoedd gwag

Darllediad byw o’r seremonïau graddio

Ymunwch â’r dathlu wrth i ni longyfarch ein myfyrwyr ar eu llwyddiant academaidd.

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Mae agwedd rhyngwladol Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i gwrdd â phobl o wahanol wledydd ac i ddysgu mwy am eu diwylliannau.

Adalberto Garcia, myfyriwr Colombaidd
Rhagor o wybodaeth
opening-quote closing-quote

Superbugs: digwyddiad gwyddoniaeth dros dro

Mae gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn mynd â'u hymchwil i ganol prifddinas Cymru, yng nghanolfan siopa brysur Dewi Sant.

Taith i’r blaned Mawrth i 250 o ddisgyblion

Cynlluniodd dros 250 o ddisgyblion o ysgolion ledled de-ddwyrain Cymru daith i’r blaned Mawrth yn rhan o ddigwyddiad allgymorth STEM dau ddiwrnod a gynhaliwyd gan y Brifysgol.

Antur Wyllt Judi Dench i Borneo

Yn ei chyfres ddogfen newydd sbon i ITV, fe aeth y Fonesig Judi Dench, actor hynod adnabyddus ac uchel iawn ei pharch, i Ganolfan Maes Danau Girang.