Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd Canolfan Wolfson

Helpwch ni i ddatblygu ffyrdd newydd o wella iechyd meddwl pobl ifanc yn ein canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol, sydd wedi'i hariannu gan Sefydliad Wolfson.

Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi gweinyddol, dadansoddi data, ymchwilio ac ymgysylltu ag ysgolion newydd i gefnogi ein gwaith yn datblygu arbenigedd rhyngddisgyblaethol yn y maes ymchwil hwn. Lleolir y swyddi un ai ym Mhrifysgol Caerdydd neu Brifysgol Abertawe.

Many laptops sat open on wooden table

Helpwch ni i ddatblygu ffyrdd newydd o wella iechyd meddwl pobl ifanc yn ein canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol, sydd wedi'i hariannu gan Sefydliad Wolfson.

Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi gweinyddol, dadansoddi data, ymchwilio ac ymgysylltu ag ysgolion newydd i gefnogi ein gwaith yn datblygu arbenigedd rhyngddisgyblaethol yn y maes ymchwil hwn. Lleolir y swyddi un ai ym Mhrifysgol Caerdydd neu Brifysgol Abertawe.

Byddwch yn rhan o'n cymuned ymchwil fywiog

Byddwch yn dod yn rhan o'n cymuned ymchwil ffyniannus, gan weithio ar y cyd ag academyddion, ymarferwyr, llunwyr polisïau a phobl ifanc o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, Byrddau Iechyd y Brifysgol ac ysgolion ledled Cymru.

Cyfleoedd cyfnewid rhyngwladol

Fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol neu fyfyriwr PhD, gallwch fynd ar ymweliadau cyfnewid ymchwil gyda'n cydweithwyr rhyngwladol.

Rhaglen PhD o fath gwahanol

Mae ein rhaglen PhD unigryw yn cynnwys cyfnod pontio ôl-ddoethurol a ariennir am flwyddyn i ddatblygu eich cynllun cymrodoriaeth ymchwil sy'n alinio â'n hamcanion.

Helpwch gyda'n hysgol haf

Bydd ein hysgol haf iechyd meddwl pobl ifanc yn cynnwys hyfforddiant rhyngddisgyblaethol i gymrodorion, myfyrwyr ac ymarferwyr ar ddechrau eu gyrfa.

Siapio polisïau iechyd y cyhoedd ac ysgolion

Bydd ein gwaith yn cael ei ddefnyddio i lywio polisïau iechyd y cyhoedd ac ysgolion fydd yn helpu i hyrwyddo iechyd meddwl gwell ymysg pobl ifanc.

Gwnewch gais nawr

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (13972BR)

Gwnewch gais erbyn: Dydd Mercher 25 Mai
Cyflog: £20,092 - £22,254 y flwyddyn (Gradd 3)

Mae'r swydd yn llawn amser (35 awr yr wythnos) a chyfnod penodol tan 31 Mawrth 2026.