Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Darllen ein newyddion diweddaraf am Wyliau Cymru.

Boy with piece of flint

Cloddio Caerdydd

22 Mehefin 2015

Bydd y gymuned leol yn cloddio'n ddyfnach i 6,000 blwyddyn o hanes Caerdydd.

Grange Gardens gate

Y Brifysgol yn noddi gŵyl gymunedol boblogaidd

18 Mehefin 2015

Prosiect ymgysylltu blaenllaw y Brifysgol yn cefnogi gŵyl gymunedol flynyddol

Yr Athro Colin Riordan

Dylanwad y Brifysgol yn treiddio drwy economi Cymru ac economi ehangach y DU

10 Mehefin 2015

Braf iawn oedd cael croesawu Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart AC, yn ddiweddar wrth iddi ymweld â safle Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd newydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) sydd werth £44m

Haydn Ellis zoomed in

Gyrru economi Cymru

2 Mehefin 2015

Y Brifysgol yn cael effaith 'ledled Cymru'

people walking in corridor blurred colours

Hwb ariannol i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Lles y Boblogaeth

26 Mai 2015

Mae Prifysgol Caerdydd, ochr yn ochr â phrifysgolion partner Abertawe a Bangor, wedi cael £2,249,927 i arwain y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Lles y Boblogaeth (NCPHWR), sef Canolfan Ymchwil Cymru gyfan.

Senedd Building in Cardiff Bay

Ymchwilwyr Caerdydd yn mynd â gwyddoniaeth i'r Senedd

19 Mai 2015

Academyddion y Brifysgol yn arddangos eu gwaith ymchwil mewn digwyddiad blynyddol yn y Cynulliad

Welsh Flag

Cryfhau dyfodol newyddiaduraeth Gymraeg

11 Mawrth 2015

Lansio gradd newydd Newyddiaduraeth a Chymraeg gyda thrafodaeth arbennig.

Journalism news

Menter newydd i gefnogi newyddiaduraeth ddigidol Cymraeg

21 Ionawr 2015

Sesiynau hyfforddi am ddim mewn cymunedau ledled Cymru