Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Darllen ein newyddion diweddaraf am Wyliau Cymru.

Liam and Aled

Gwasanaeth newyddion yr Eisteddfod yn ‘cymryd yr awenau’

27 Gorffennaf 2018

Newyddiadurwyr y dyfodol yn arwain darllediadau Llais y Maes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd

Person clutching stomach

Codi ymwybyddiaeth o ganser y coluddyn

26 Gorffennaf 2018

Cyflwynydd teledu, llawfeddyg ac Aelod Cynulliad mewn trafodaeth ar ganser yn yr Eisteddfod ym Mhafiliwn y Brifysgol

Guiding Light

Pawb ar fwrdd llong ymchwil y Brifysgol

23 Gorffennaf 2018

Mae RV Guiding Light yn rhan o weithgareddau gwyddoniaeth y Brifysgol yn yr Eisteddfod

Eisteddfod 1

Ysbrydoliaeth ddinesig i’r Eisteddfod

23 Gorffennaf 2018

Y Brifysgol yn rhoi sylw i ddiwylliant, creadigrwydd, bywyd gwyllt a bywyd morol Caerdydd ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2018

Eisteddfod crown

Cyfle i weld y Goron a noddir gan y Brifysgol

7 Mehefin 2018

Dylunydd wedi defnyddio 600 darn o argaenau pren i greu Coron yr Eisteddfod

Dylan Foster Evans

Anrhydedd yr Orsedd i Bennaeth Ysgol y Gymraeg

4 Mai 2018

Eisteddfod to recognise contribution to education

Hefin Jones

Anrhydedd Eisteddfod i Dr Hefin Jones

30 Ebrill 2018

Medal am gyfraniad gydol oes 'darlithydd ysbrydoledig' ac ymchwilydd.

Laura Thomas

Gwaith yn dechrau ar Goron Eisteddfod 2018

7 Rhagfyr 2017

Y Brifysgol yn noddi’r dyluniad arloesol sydd â thechneg anarferol.

wordnet

WordNet Cymraeg yn helpu i osod sylfeini ar gyfer technolegau yr iaith Gymraeg

23 Tachwedd 2017

Prosiect newydd i ddatblygu cronfa ddata newydd i’r iaith Gymraeg

Young woman reading in library

Darllen yn Gymraeg ‘wedi'i gysylltu â'r ysgol’

11 Awst 2017

Digwyddiad yn yr Eisteddfod yn cynnig rhagolwg ar dystiolaeth sy'n edrych ar arferion darllen pobl ifanc