Ewch i’r prif gynnwys

Y Brifysgol ar y Maes 2018

Roedd blas lleol i’n gweithgareddau yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 wrth i Gaerdydd gynnal gŵyl ddiwylliannol fwyaf y wlad.

Cynhaliwyd ystod o sgyrsiau, arddangosfeydd, gweithgareddau a phaneli trafod a ysbrydolwyd nid yn unig gan ddiwylliant a hanes Caerdydd, ond hefyd gan ei chreadigrwydd a’i bywyd gwyllt.

Digwyddiad y llynedd oedd y cyntaf ers degawd i ddod i Gaerdydd. Ond nid Eisteddfod arferol oedd hon, gan fod yr ŵyl ym Mae Caerdydd wedi defnyddio cymysgedd o adeiladau parhaol eiconig, fel Canolfan y Mileniwm ac Adeilad y Pierhead, yn ogystal ag amrywiaeth o strwythurau dros dro.

Gwyddoniaeth y Môr

Yn y Pentref Gwyddoniaeth, a noddwyd gan y Brifysgol, gallech ddysgu sut mae ein hymchwil yn meithrin dealltwriaeth o’r amgylchedd morol lleol.

Buom hefyd yn cyfrannu at Garnifal y Môr yn yr Eisteddfod, ac yn croesawu ymwelwyr â’n llong ymchwil RV Guiding Light. Bu’r rhai oedd yn ffafrio cadw eu traed ar dir sych yn cymryd rhan yn ein teithiau tywys i fwynhau cyfoeth o fywyd gwyllt yr ardal.

Hanes a diwylliant

Cyflwynodd Pennaeth Ysgol y Gymraeg yn y Brifysgol, Dr Dylan Foster Evans, sawl araith yn edrych ar hanes diwylliannol a ieithyddol Caerdydd.

Trafodaeth am y cyfryngau

Un o’n huchafbwyntiau blynyddol oedd y drafodaeth boblogaidd yn y cyfryngau, a oedd unwaith eto’n cynnwys panel o enwau blaenllaw a dylanwadol o’r sector yng Nghymru. Pwnc y llynedd oedd dyfodol Caerdydd fel canolfan greadigol yn y Deyrnas Unedig ac ar y llwyfan rhyngwladol.

Llais y Maes

Dychwelodd ein gwasanaeth newyddion digidol cyffrous, Llais y Maes, am y chweched tro, mewn partneriaeth ag S4C, ITV Cymru Wales a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Bu ein myfyrwyr o'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant eto’n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol y diwydiant i greu cynnwys unigryw, aml-lwyfan o’r Maes.

Noddi Coron yr Eisteddfod

Bu Laura Thomas, gemydd cyfoes o Gastell-nedd, yn gweithio gydag aelodau staff o’r Brifysgol i greu ei dyluniad trawiadol ar gyfer Coron y llynedd.  Ochr yn ochr â Dr Dylan Foster Evans ac Eirwen Williams o Ysgol y Gymraeg, bu Laura Thomas yn trafod sut crëwyd Coron 2018, a noddwyd gan y Brifysgol.

Noddi Mas ar y Maes

Mae Mas ar y Maes yn gyfuniad o wirfoddolwyr deinamig, creadigol a chydweithredol. Eu huchelgais yw dathlu, herio ac ail-bennu beth mae’n ei olygu i fod yn LGBTQ+ heddiw, yn yr iaith Gymraeg.

Stonewall Cymru sy’n ei gydlynu, ac roedd Prifysgol Caerdydd yn falch o’i noddi yn 2018. Cynhaliwyd rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau mewn lleoliadau ar draws safle’r Eisteddfod a’r ddinas.