Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau Pysgod a Chafnau

Mae ein cyfleusterau pysgod a chafnau ar gael ar gyfer rhanddeiliaid ac ymchwilwyr gwadd.

Mae’r cyfleusterau hyn ar gael gan ein hymchwilwyr cyswllt Yr Athro Jo Cable o’r Grŵp Bioleg Heintiau yn Ysgol y Biowyddorau, a Dr Catherine Wilson o’r Ganolfan Ymchwil Hydro-amgylcheddol yn yr Ysgol Peirianneg.

Mae'r cyfleusterau dyfrol yn cynnwys:

  • ranciau a phyllau wedi’u hefelychu ar gyfer treialon bwydo, cyffuriau a heintiau
  • cyfleusterau magu rhywogaethau model o bysgod (pysgod gypi a brithyllod y dom)
  • system Ddyfrol Gylchdro (RAS) ar gyfer salmonidau
  • cyfleusterau cwarantîn ar gyfer Rhywogaethau Goresgynnol Anfrodorol (INNS)
  • systemau monitro ymddygiad dyfrol o bell
  • cafnau gwaddodion
  • cafnau llif 4m a 10m o hyd (un gyda system addasu tymheredd y dŵr).

Cyswllt allweddol

Ebostiwch water@caerdydd.ac.uk, neu â Jo neu Catherine os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau pysgod.

Yr Athro Jo Cable

Yr Athro Jo Cable

Pennaeth yr Is-adran Organisms and Environment, Masters Lead

Email
cablej@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6022
Dr Catherine Wilson

Dr Catherine Wilson

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
wilsonca@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4282