Ewch i’r prif gynnwys

Staff y sefydliad

Mae staff ein sefydliad yn galluogi a hwyluso ein hymchwil, helpu ein cymuned i dyfu a datblygu perthnasau gyda rhanddeiliaid.

Partneriaethau

Crole, David profile pic

Dr David Crole

Partnerships Manager - Water Research Institute

Email:
croleda@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4101

Ar ôl derbyn ei PhD, gweithiodd David mewn gwasanaethau ariannol, gan ennill profiad mewn partneriaeth a rheoli prosiect. Cysylltwch â David i gael rhagor o wybodaeth am sut gallech chi weithio gyda'r Sefydliad Ymchwil Dŵr.

Ymchwil ac effaith

Hubbard_Christopher_staff_profile

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email:
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4667

Mae gan Chris 10 mlynedd o brofiad ymchwil academaidd ar ôl PhD. Cysylltwch â Chris i gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil ac effaith.

Cyfathrebu ymchwil

Julia Terlet profile picture

Dr Julia Terlet

Marketing & Communication Officer (Water Research Institute)

Email:
terletjj@caerdydd.ac.uk

Julia recently obtained her PhD and is now working on promoting the research conducted by our affiliated researchers. Contact Julia to find out more about our recent news and events.

Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4

Andrew Schofield

GW4 Water Security Alliance Manager

Email:
schofielda@caerdydd.ac.uk

Mae profiad Andrew yn cwmpasu dros 25 mlynedd, yn gweithio mewn rolau strategol a gweithredol gan gyflwyno pysgodfeydd, cadwraeth, hamdden, rheoli dŵr a choedwigedd. Cysylltwch ag Andrew os hoffech ymgysylltu â Chynghrair Diogelwch Dŵr Gw4.

Canolfan FRESH ar gyfer Hyfforddiant Doethurol

Sarah Brasher

Sarah Brasher

Centre for Doctoral Training Manager

Email:
brasherse@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 9027
Kelsie Patton profile picture

Kelsie Patton

Centre for Doctoral Training Administrator

Email:
pattonk2@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6942