Ewch i’r prif gynnwys

Staff y sefydliad

Mae staff ein sefydliad yn galluogi a hwyluso ein hymchwil, helpu ein cymuned i dyfu a datblygu perthnasau gyda rhanddeiliaid.

Partneriaethau

Dr David Crole

Partnerships Manager - Water Research Institute

Email:
croleda@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4101

Ar ôl derbyn ei PhD, gweithiodd David mewn gwasanaethau ariannol, gan ennill profiad mewn partneriaeth a rheoli prosiect. Cysylltwch â David i gael rhagor o wybodaeth am sut gallech chi weithio gyda'r Sefydliad Ymchwil Dŵr.

Ymchwil ac effaith

Hubbard_Christopher_staff_profile

Dr Christopher Hubbard

Research and Impact Officer (Water Research Institute)

Email:
hubbardcg@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4667

Mae gan Chris 10 mlynedd o brofiad ymchwil academaidd ar ôl PhD. Cysylltwch â Chris i gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil ac effaith.

Marchnata a Chyfathrebu

Julia Terlet

Marketing & Communication Officer (Water Research Institute)

Email:
terletjj@caerdydd.ac.uk

Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4

Andrew Schofield

GW4 Water Security Alliance Manager

Email:
schofielda@caerdydd.ac.uk

Mae profiad Andrew yn cwmpasu dros 25 mlynedd, yn gweithio mewn rolau strategol a gweithredol gan gyflwyno pysgodfeydd, cadwraeth, hamdden, rheoli dŵr a choedwigedd. Cysylltwch ag Andrew os hoffech ymgysylltu â Chynghrair Diogelwch Dŵr Gw4.

Canolfan FRESH ar gyfer Hyfforddiant Doethurol

Sarah Brasher

Centre for Doctoral Training Manager

Email:
brasherse@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 9027

Kelsie Patton

Centre for Doctoral Training Administrator

Email:
pattonk2@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6942