Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith unigolion ar ddechrau eu gyrfa

Mae’r rhwydwaith hwn yn dod ag israddedigion, ôl-raddedigion ac ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd sy'n gweithio ar bynciau sy'n ymwneud â dŵr, neu sydd â diddordeb mewn pynciau o’r fath, at ei gilydd.

Pwyllgor unigolion ar ddechrau eu gyrfa

Mae gan y pwyllgor hwn aelod gwahanol sy’n cydweithio i greu'r rhwydwaith mwyaf o arweinwyr dŵr y dyfodol o Brifysgol Caerdydd.

Mae'r pwyllgor yn trefnu:

  • Digwyddiadau cymdeithasol: cwisiau, gweithgareddau ar ôl gwaith, 'oriau toesenni'
  • Digwyddiadau academaidd: seminarau, trafodaethau dogfennol ynghylch pynciau fel llygredd plastig, ffasiwn cynaliadwy a chyfiawnder amgylcheddol
  • Digwyddiadau datblygu gyrfa: cyflwyniadau cryno gan academyddion a gweithwyr proffesiynol eraill, sesiynau hyfforddi fel ‘Ysgrifennu ar gyfer Y Sgwrs’
alt

Tom Allison

Research student

Email
allisont2@caerdydd.ac.uk
Dr Josh Davies - Jones

Dr Josh Davies - Jones

Postdoctoral Research Associate & Nanovibrational Spectroscopy Manager

Email
daviesja21@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6795
No profile image

Philippe Hergibo

Research student

Email
hergibopy@caerdydd.ac.uk
Telephone
+33 (0)6 6049 7231
No profile image

Emma Pharaoh

Research student

Email
pharaohe@caerdydd.ac.uk
No profile image

Holly Smith

Research student

Email
smithhb@caerdydd.ac.uk

A Tyler Cuddy o'r MSc Ecoleg Bydeang a Chadwraeth, ac Ethel Wynard-Nadzo o'r MSc Dŵr mewn byd newidiol.

Ail-lenwi Caerdydd

Mae ein grŵp i unigolion ar ddechrau eu gyrfa wedi bod yn cydlynu'r ymgyrch Ail-lenwi yng Nghaerdydd ers mwy na dwy flynedd. Nod y grŵp yw rhoi gwybod i bobl am lygredd plastig – pwnc sydd wrth wraidd ein hymchwil.

Nod yr ymgyrch Ail-lenwi yw mynd i'r afael â llygredd plastig yn y man cychwyn drwy sicrhau y gall pobl ail-lenwi eu poteli dŵr yn rhwydd mewn siopau, bwytai a chaffis. Erbyn hyn, mae mwy na 100 o orsafoedd ail-lenwi ar gael yng Nghaerdydd, diolch i waith caled y grŵp hwn. Rydym yn cydweithio'n agos â Refill Wales i sicrhau mai Cymru yw’r genedl Ail-lenwi gyntaf.

Cydlynwyr Ail-lenwi Caerdydd

alt

Gemma Muller

Research student

Email
mullergf@caerdydd.ac.uk

Grwpiau disgyblaethol

Rydym yn gysylltiedig â myfyrwyr o wahanol grwpiau ymchwil dŵr disgyblaethol ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn cyd-drefnu digwyddiadau’n aml i ehangu'r rhwydwaith.

Grwpiau ar draws y Brifysgol

Mae'r Sefydliad Ymchwil Dŵr yn cydweithio â grwpiau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol eraill. Rydym bob amser yn fodlon eich helpu i gysylltu â chyd-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt. Mae’r gwaith rydym yn cydweithio arno ar hyn o bryd yn cynnwys:

GW4WSA(3)

Cynghrair Diogelwch Dŵr GW4

Rydym yn falch o fod yn rhan o Gynghrair Diogelwch Dŵr GW4.

GWFlogowide

Global Water Futures

We are collaborating with Global Water Futures, a research centre aiming to promote interdisciplinary water research in Canada and beyond.

Cysylltwch â ni

Water Research Institute