Ewch i’r prif gynnwys

Alan Cogbill

Bu Alan Cogbill yn was gwladol uchelradd yn y Swyddfa Gartref a rhagflaenwyr Gweinyddiaeth y Cyfiawnder mewn swyddi megis Cyfarwyddwr Cyfiawnder Sifil a Gwasanaethau Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ariannol.

Rhwng 2005 a 2009, bu Alan yn rôl Cyfarwyddwr Swyddfa Cymru. Alan oedd prif weithredwr cyntaf Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Lloegr, gan arwain proses ei sefydlu a blynyddoedd cyntaf ei weithredu cyn ymddeol yn 2014.

Ac yntau’n un o gyfranogion Uned Cyfansoddiad UCL, mae ganddo ddiddordeb parhaus ynghylch llywodraethu, y gyfraith a materion cyfansoddiadol ac arweiniodd brosiect ar y cyd â Chanolfan Llywodraethiant Cymru am Fesur Cymru Llywodraeth San Steffan.

Mae'n gyfarwyddwr anweithredol yn Ymddiriedolaeth Avenues, corff dielw sy'n arloesi ym maes gofal cymdeithasol arbenigol i helpu pobl sydd o dan anfantais o ganlyniad i anabledd i fyw bywydau llawn yn eu cymunedau. Yn ddiweddar, mae wedi’i benodi i Gyngor y Trosgludiaethwyr Trwyddedig.