Ewch i’r prif gynnwys

Addysgwyr a hyfforddwyr

Rydym yn darparu adnoddau a hyfforddiant i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, a gweithwyr proffesiynol meddygol a phroffesiynau perthynol i iechyd.

Mae'r ganolfan yn Ysgol y Biowyddorau ac mae hi'n gartref i'r ystafell ddyrannu fwyaf yng Nghymru.

Ein cyfleusterau

Mae gennym:

 • gasgliad o sbesimenau wedi'u difynio sy'n dangos nodweddion o bwysigrwydd clinigol ac anatomaidd
 • deunydd mewn planau corunol, saethol a thrawslin i gyfateb i fodolrwydd delweddu
 • difyniadau a thafelli o'r brif system nerfol
 • casgliad helaeth o esgyrn ar gyfer astudiaeth esgyrnegol
 • modelau anatomaidd
 • cyfleusterau i rewi'n ffres
 • sbesimenau patholegol ac embryolegol hanesyddol mewn potiau
 • darlithfeydd ac ystafelloedd addysgu grwpiau bach ar gael yn yr adeilad.

Mae'n rhyngweithiol ac mae wir yn fy helpu i ddeall sut mae strwythurau'r corff yn cysylltu â'i gilydd mewn gwirionedd. Hefyd mae'n gyfle gwych i siarad ag anatomyddion ac i gael eu cyngor a'u help.

Myfyriwr meddygol

Dysgu gyda deunydd celaneddol

Mae dysgu anatomeg gyda deunydd celaneddol yn galluogi'r sawl sy'n dysgu i werthfawrogi'r corff ar ffurf 3D go iawn a gwerthfawrogi pherthnasoedd pwysig y strwythurau ynddo. Yn wahanol i ddysgu o lyfr gosod a modelau, mae'n galluogi'r dysgwr i:

 • arsylwi ar amrywiadau normal (agwedd hanfodol ar gyfer dealltwriaeth lawfeddygol a chlinigol)
 • gwerthfawrogi marwoldeb
 • deall egwyddorion moesegol sylfaenol.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau am gadw lle yn y ganolfan, llenwch ffurflen ymholiadau cadw lle a'i he-bostio i: anatomycentre@cardiff.ac.uk