Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau TG

I gael gwybod pa wasanaethau TG y gall ymwelwyr eu defnyddio, a sut i gael mynediad at ein Wi-Fi i ymwelwyr.

Er mai aelodau o gymuned y Brifysgol sy'n cael mynediad at ein cyfleusterau TG fel arfer, gall rhai ymwelwyr a defnyddwyr allanol gael mynediad am reswm penodol y gellir ei gyfiawnhau. Gallai hyn fod ar gyfer academyddion gwadd, cymrodyr y Brifysgol, contractwyr, ac aelodau lleyg o unrhyw bwyllgor y Brifysgol a sefydlwyd gan statud neu orchymyn.

Student sitting on the floor in front of a laptop balanced on a pile of books.

Wi-Fi i Ymwelwyr

Gwybodaeth am alluogi ymwelwyr tymor byr neu dymor hir i ddefnyddio ein rhwydwaith di-wifr eduroam, gan gynnwys telerau defnyddio.

Cyswllt

Cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG am ragor o gyngor.

Desg Gwasanaethau TG