Ewch i’r prif gynnwys

Ar y trên

Mae modd teithio ar y trên i Gaerdydd yn ddiffwdan o Lundain, meysydd awyr mwyaf y DU yn ogystal â threfi a dinasoedd ledled y wlad.

Mae tua dau ar bymtheg o drenau'n rhedeg rhwng Llundain Paddington a Chaerdydd bob dydd, ac mae'r daith yn cymryd llai na dwy awr.

Mae trenau rheolaidd ar y rhwydwaith rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd â llawer o drefi a dinasoedd ledled y DU, gan gynnwys:

  • Bryste (50 munud)
  • Birmingham (2 awr 30 munud)
  • Southampton (2 awr 40 munud)
  • Manceinion (3 awr 20 munud)
  • Lerpwl (3 awr 45 munud)

Mae nifer o gwmnïau yn rhedeg trenau sy'n teithio'n uniongyrchol i Orsaf Caerdydd Canolog o feysydd awyr Heathrow a Gatwick.

Campws Cathays/Parc Maendy

Gorsaf Stryd y Frenhines Caerdydd yw’r lleoliad gorau ar gyfer ymweld ag adeiladau canlynol y Brifysgol:

  • Ysgol Peirianneg (Adeiladau Trevithick a’r Frenhines)
  • Tŷ McKenzie
  • Tŷ Eastgate
  • Llys/Neuadd Senghennydd
  • Neuadd Gordon

Mae gorsaf Cathays wedi ei leoli yng nghanol campws Parc Cathays ac yn darparu mynediad i bob adeilad arall y Brifysgol yn Cathays/Parc Maendy gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Mae Parc y Mynydd Bychan wedi’i leoli tua thair milltir o ganol y ddinas.

Gorsafoedd lefel isaf a lefel uchaf Mynydd Bychan yw’r gorsafoedd agosaf o fewn taith gerdded o oddeutu ugain munud o gampws Parc y Mynydd Bychan.