Ewch i’r prif gynnwys

Mewn car

Mae’r M4 ger Caerdydd ac mae modd cyrraedd y ddinas yn rhwydd o bob rhan o Brydain.

O'r De-orllewin, ewch ar yr M5, ac o dde Lloegr, dilynwch bob brif heol-A tuag at yr M4.

O'r Alban, gogledd a Chanolbarth Lloegr, ewch ar yr M50 tuag at yr M4.

Ewch oddi ar y draffordd wrth Gyffordd 32, a dilynwch yr arwyddion am Ganol y Ddinas ar yr A470.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Dilynwch yr A470 cyn belled â Chyfnewidfa Gabalfa. Cymerwch yr allanfa gyntaf i fynd ar yr A48 (Rhodfa'r Dwyrain), sydd ag arwyddion Casnewydd a'r M4, ond gadewch yr heol ar y ffordd ymuno ar y chwith yn syth. Mae’r heol yma’n mynd yn syth i’r Ysbyty Athrofaol.

Campws Parc Cathays

Dilynwch yr A470 tuag at ganol y ddinas a byddwch yn gweld arwyddion y Brifysgol.

Ewch oddi ar y draffordd ar Gyffordd 29, a dilynwch yr A48(M)/A48, sydd ag arwyddion Dwyrain Caerdydd a'r De (Cardiff East and the South). Dilynwch y ffordd hon am tua saith milltir.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Ar yr A48, byddwch yn sylwi ar ardaloedd lle bydd angen i chi leihau eich cyflymder (o 50 i 40mya). Bydd yr Ysbyty Athrofaol i’w weld ar y dde.  Gadewch yr heol ar y ffordd ymuno nesaf pan welwch arwyddion "Ysbyty Athrofaol," a throwch i'r dde wrth y goleuadau traffig i fynd ar heol fer sy'n arwain at safle’r Ysbyty Athrofaol.

Campws Parc Cathays

Dilynwch yr A48 i'r A470 (Cyfnewidfa Gabalfa). Gadewch yr A48 yng Nghyfnewidfa Gabalfa ac ewch ar yr A470, sydd ag arwyddion Canol y Ddinas. Dilynwch yr A470 tuag at ganol y ddinas a byddwch yn gweld arwyddion y Brifysgol.

Parcio

Mae yna leoedd parcio cyfyngedig ym Mhrifysgol Caerdydd ac oherwydd gwaith ehangu a gwelliannau sydd wedi'i gynllunio drwy ystâd y Brifysgol, bydd yna effaith pellach ar argaeledd cyfleusterau parcio car yn y dyfodol.

Campws Parc Cathays

Parcio a theithio

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, mae yna dim ond un gwasanaeth parcio a theithio sydd ar waith yng Nghaerdydd. Ar hyn o bryd, mae dau wasanaeth parcio a theithio arall ar gau. I gael gwybodaeth am amserlenni, prisiau, lleoliadau ac argaeledd, ewch i wefan Bws Caerdydd.

Canol y ddinas a pharcio'r Brifysgol

Mae parcio car mewn meysydd parcio'r Brifysgol y hynod o gyfyngedig ac mae angen trwydded. Fodd bynnag, mae yna nifer o feysydd parcio cyhoeddus wedi'u lleoli yn agos i'r Brifysgol,  mae pob un wedi nodi fel Map 4.

Mae yna leoedd parcio talu ac arddangos ar gael ar Blas y Parc ac o fewn ganol y ddinas (ar hyd Heol y Coleg, Heol Neuadd y Ddinas, Rhodfa'r Brenin Edward VII a Rhodfa'r Amgueddfa). Mae hyn fel arfer yn costio tua £3.40 am ddwy awr. Gellir talu drwy arian man neu gerdyn debyd/credyd. Mae parcio ym maes parcio Heol y Gogledd yn £8.80 y dydd.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Mae lleoedd parcio cyfyngedig ar gael mewn meysydd parcio amrywiol.