Ewch i’r prif gynnwys

Ar y bws

Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer teithio i Gaerdydd a mynd o amgylch y ddinas ar fws.

Bws Caerdydd

Fel mae’r enw’n awgrymu, mae Bws Caerdydd yn darparu gwasanaethau bws o fewn y ddinas, ei maestrefi, ac i leoliadau amrywiol tu allan i’r ddinas (ee Casnewydd, Penarth, Dinas Powys, Y Barri, Sain Tathan a Llanilltud Fawr).

Parcio a Theithio

Yn nhermau gwasanaethau parcio a theithio, mae gan Gaerdydd ddarpariaeth dda. Mae yna dri lleoliad i barcio’ch cerbyd ac i ddal bws i ganol y ddinas. Mae hyn yn ddewis rhatach i barcio yng nghanol y ddinas ac yn cymryd y straen o chwilio am fan parcio.

Gwasanaethau bysiau lleol eraill (De Cymru

Mae yna nifer o wasanaethau bysiau eraill yn darparu gwasanaeth o Gaerdydd ac i Gaerdydd, ond hefyd i ardaloedd cyfagos.

Bws Casnewydd

Stagecoach

Gwasanaethau bws cenedlaethol

Mae Caerdydd yn derbyn gwasanaeth gan National Express, Megabus a Greyhound Express ac o brif ddinasoedd a threfi eraill.

Bws gwennol maes awyr

Mae Caerdydd yn agos i ddau faes awyr rhyngwladol (Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a Maes Awyr Bryste). Mae gan y ddau wasanaeth bws gwennol.