Ewch i’r prif gynnwys

Academyddion a staff sy'n ymweld

Mae amrywiaeth bychan o breswylfeydd y Brifysgol ar gael i academyddion a staff sy'n ymweld, sy’n cynnwys fflatiau a thai gydag un, dwy neu dair ystafell wely. Rydym hefyd yn darparu manylion o lety’r sector preifat.

Birchwood Cottage

Bwthyn Birchwood

Bwthyn dwy ystafell wely sydd wedi’i leoli ar gampws Neuadd y Brifysgol.

Exterior - Colum Houses

146 Heol Colum

Mae fflat llawr gwaelod a fflat llawr cyntaf ar gael ar Heol Colum, y ddwy fflat â dwy ystafell.

Exterior - Colum Houses

130 Heol Colum

Mae fflat llawr gwaelod a fflat llawr cyntaf ar gael ar Heol Colum, y ddwy fflat â dwy ystafell.

Talybont Cottages

Bythynnod Talybont

Dau fwthyn tair ystafell gyda digon o le ar Gampws Talybont.

Private sector housing

Sector breifat

Opsiynau llety arall yw rhestrau’r sector preifat, asiantaethau gosod tai a fflatiau a wasanaethir.

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r preswylfeydd, cysylltwch â ni:

Swyddfa Llety