Ewch i’r prif gynnwys

Llety unigol

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd hunanarlwyo yn ystod misoedd yr Haf i unigolion neu grwpiau o unigolion sydd yn dymuno dod i Gaerdydd ar gyfer dibenion hamdden neu arall.

Mae argaeledd yr haf yn cynnwys ystafelloedd yn ddeiliadaeth sengl, gyda naill ai ensuite neu safonol gyda chyfleusterau rhannu ystafell ymolchi. Mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd deiliadaeth dwbl ar gael. Mae ein holl ystafelloedd yn daith gerdded fyr o ganol y ddinas.

Haf 2020

29 Mehefin - 14 Medi

Mae cyfleusterau yn cynnwys:

  • fflatiau o niferoedd amrywiol a bydd gan bob fflat cegin/ardal fwyta
  • llestri, cyllyll a ffyrc, potiau a sosbenni a bwrdd smwddio
  • tywelion, dillad gwely a chyfleusterau gwneud te a choffi
  • parcio am ddim i ymwelwyr preswyl
  • golchdy
  • haearn smwddio, addaswyr a sychwyr gwallt sydd ar gael o’r dderbynfa.

Yn dibynnu ar eich anghenion, byddwn yn gallu eich cynghori ar ba breswylfa fydd mwyaf addas ar eich cyfer.

Mae gwely a brecwast ond ar gael i archebion ymwelwyr unigol mewn preswylfeydd penodol o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn ddibynnol ar archebion eraill. Bydd aelod o’r Tîm Cynadleddau yn gallu eich cynghori os oes brecwast ar gael fel opsiwn wrth i chi archebu lle.

Cysylltwch ag aelod o'r tîm Cynhadledd a Digwyddiadau i gael dyfynbris cystadleuol sy'n bodloni'ch cyllideb.

Lleoliadau

Ardal/eitemLefel gwasanaeth
Glanhau ystafell wely/ystafell ymolchiBob trydydd dydd
Ardaloedd cymunedolGwasanaethir bob dydd
Dillad gwelyDillad gwely i'w newid unwaith yr wythnos
TywelionRhai glan ar bob trydydd dydd
AnrhegionUn set wrth gyrraedd yn unig
Gwydr I'w newid bod trydydd dydd
DiodyddI'w newid fel yn ôl yr angen yn ddyddiol
Cwpan/soser/llwyYn y gegin neu ystafell wely, cael eu newid yn ôl yr angen
Hylif golchi llestri a lliain sychu llestriYm mhob cegin, yn cael eu newid yn ôl yr angen
Map lleol a cherdyn gwybodaethAr bob hysbysfwrdd ym mhob ystafell
Cerdyn cais am Wasanaeth/CynhaliaethYm mhob cegin
Tu allan i Ogledd Talybont

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Gogledd Talybont yn breswyliad perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli 20-30 munud o daith gerdded i ganol y ddinas.

Tu allan i Neuadd Colum

Campws y Gogledd

Mae yna ddau opsiwn llety ar campws y Gogledd: Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Senghennydd Court and garden.png

Campws y De

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y De: Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd.

Llety unigol a grŵp