Ewch i’r prif gynnwys

Llety unigol

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd hunanarlwyo i unigolion sydd yn dymuno dod i Gaerdydd ar gyfer dibenion hamdden neu arall.

Mae llety haf ar gael o Gorffennaf tan Medi a yr isafswm aros yw 2 ddiwrnod. Mae argaeledd yr haf yn cynnwys ystafelloedd yn ddeiliadaeth sengl, gyda naill ai ensuite neu safonol gyda chyfleusterau rhannu ystafell ymolchi.

Mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd deiliadaeth dwbl ar gael. Mae ein holl ystafelloedd yn daith gerdded fyr o ganol y ddinas.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau yn cynnwys:

  • fflatiau o niferoedd amrywiol a bydd gan bob fflat cegin/ardal fwyta
  • llestri, cyllyll a ffyrc, potiau a sosbenni a bwrdd smwddio
  • tywelion, dillad gwely a chyfleusterau gwneud te a choffi
  • parcio am ddim i ymwelwyr preswyl
  • golchdy
  • haearn smwddio, addaswyr a sychwyr gwallt sydd ar gael o’r dderbynfa.

Yn dibynnu ar eich anghenion, byddwn yn gallu eich cynghori ar ba breswylfa fydd mwyaf addas ar eich cyfer.

Hygyrchedd

Efallai y bydd yn bosibl gwneud addasiadau hygyrchedd yn ystod eich arhosiad. Cysylltwch â'r tîm llety i drafod y rhain.

Lleoliadau

Tu allan i Ogledd Talybont

Gogledd Talybont a Phorth Talybont

Mae Gogledd Talybont yn breswyliad perffaith ar gyfer grwpiau mawr ac wedi’i leoli 20-30 munud o daith gerdded i ganol y ddinas.

Tu allan i Neuadd Colum

Campws y Gogledd

Mae yna ddau opsiwn llety ar campws y Gogledd: Neuadd Colum a Neuadd Aberconwy.

Senghennydd Court and garden.png

Campws y De

Mae yna ddau opsiwn llety ar gampws y De: Neuadd Senghennydd a Llys Senghennydd.

Llety unigol a grŵp