Ewch i’r prif gynnwys

Is-strategaethau rhyngwladol

Prif Adeiladau, Prifysgol Xiamen
Prifysgol Xiamen

Mae’r Ffordd Ymlaen 2018-23 yn y broses o gael ei adolygu’n strategol ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru’r tudalennau hyn yn ystod yr hydref.

Mae Prifysgol Caerdydd yn eangfrydig ac yn rhyngwladol, â chymuned o staff, myfyrwyr a chynfyfyrwyr rhyngwladol sy’n tyfu.

Rydym yn estyn ein cyrhaeddiad yn rhyngwladol drwy bartneriaethau â sefydliadau o ansawdd uchel ledled y byd. Rydym yn cefnogi ein myfyrwyr a’n staff i feithrin cysylltiadau byd-eang ystyrlon drwy raglenni cyfnewid a chydweithio rhyngwladol. Mae ein partneriaethau ymchwil rhyngwladol yn gwella enw da byd-eang ac effaith ein gwaith. Rydym yn cyfrannu at y genhadaeth addysg uwch fyd-eang drwy gefnogi’r broses o ehangu gallu addysg ac ymchwil ein partneriaid.

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol

Rydym yn falch ein bod wedi rhagori ar ein targed uchelgeisiol a bennwyd ar gyfer symudedd myfyrwyr rhyngwladol, wedi datblygu a chefnogi amrywiaeth o gyfleoedd byd-eang sy’n agored i'n holl fyfyrwyr israddedig. Yn benodol, graddiodd 18% o'n myfyrwyr israddedig cartref yn 2015/16 gyda lleoliad rhyngwladol o bedair wythnos neu fwy wedi'i gwblhau, gan gyfrannu at eu cyflawniadau academaidd, eu cyflogadwyedd a’u sgiliau rhyngddiwylliannol.

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r ddwy bartneriaeth strategol sefydliadol rydym wedi eu sefydlu, gyda KU Leuven a Phrifysgol Xiamen, ac yn cynyddu ein cydweithrediadau drwy ymdrech academaidd unigol, cyfleoedd newydd ar gyfer myfyrwyr a mentrau ar lefel Ysgol, Coleg a Phrifysgol.

International - Welsh

Rydym yn Brifysgol eangfrydig gyda chysylltiadau ledled y byd a phartneriaethau sy’n cefnogi symudedd rhyngwladol ac yn mynd i’r afael â materion o bwysigrwydd byd-eang