Ewch i’r prif gynnwys

Is-strategaethau arloesedd

Close up of lab equipment

Rydym yn diffinio arloesedd fel gweithio mewn partneriaeth er mwyn troi syniadau’n gynhyrchion, prosesau, gwasanaethau a/neu ddatblygiadau polisi newydd sy'n ychwanegu gwerth economaidd a/neu gymdeithasol.

Cawn ein hadnabod fel Cartref Arloesedd, â diwylliant arloesedd ffyniannus a’r nod o ragori ym maes cysylltu busnes, llywodraeth a chymdeithas â’n hacademyddion a’n myfyrwyr.  Byddwn yn hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth ag effaith.

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol

System Arloesedd Caerdydd, a lansiwyd ym mis Hydref 2014, yw ein map ffordd arloesedd. Mae'n gosod arloesedd wrth wraidd y Brifysgol ac yn hyrwyddo ethos o entrepreneuriaeth a chydweithredu.  Er mwyn ategu ei llwyddiant yn y dyfodol, rydym yn datblygu partneriaethau sy'n canolbwyntio ar arloesedd â rhanddeiliaid allweddol o'r diwydiant, y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, sy'n cynnwys y diwydiannau creadigol, gwasanaethau cyhoeddus, gofal iechyd, a thechnoleg flaengar.

Arloesedd

Arloesedd

10 Ionawr 2018

Rydym am ragori ym maes busnes, llywodraeth a’r gymdeithas gyda’n hacademyddion a’n myfyrwyr, a chael ein hadnabod fel Cartref Arloesedd.

DownloadPDF