Ewch i’r prif gynnwys

Ein cynnydd

Ein nod yw cyrraedd y 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig yn The Times and Sunday Times Good University Guide.

Ein nod yw parhau i fod ymhlith 200 uchaf y byd, fel y'u mesurir gan QS World University Rankings, the Times Higher Education World University Rankings, the Academic Ranking of World Universities and the Best Global Universities Ranking, a chyrraedd y 100 uchaf yn achos o leiaf un o’r rhain.

Byddwn yn mesur cynnydd yn erbyn ein nodau strategol fel ein bod wedi cyflawni’r canlynol erbyn 2023:

Addysg a myfyrwyr

 • ymhlith y 25% uchaf yn nhablau cynghrair pynciau The Times Good University Guide.
 • bydd o leiaf 50% o'n myfyrwyr israddedig yn ymgymryd â lleoliad gwaith

Ymchwil

 • ymhlith y 12 uchaf yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf o ran Pŵer Ymchwil.
 • £200m y flwyddyn mewn grantiau ymchwil a’r incwm contractau

Arloesedd

 • 10 partneriaeth strategol gyda byd diwydiant a sefydliadau allanol eraill.

Cenhadaeth ddinesig

 • Byddwn yn gweithio gyda cholegau, partneriaid addysgol, a’r holl ysgolion yng Nghymru drwy ein fframwaith ymgysylltu ag ysgolion, gan gefnogi athrawon a gweithio tuag at wella cyrhaeddiad addysgol

Rhyngwladol

 • Bydd 30% o’n myfyrwyr israddedig cartref wedi treulio amser dramor
 • Bydd 25% o boblogaeth ein myfyrwyr yn rhyngwladol.
 • Bydd 30% o’n staff academaidd yn rhyngwladol.
 • 5 partneriaeth strategol gyda sefydliadau academaidd rhyngwladol

Pobl

 • Byddwn yn y chwartel uchaf ymhlith ein cymheiriaid o ran ein staff yn argymell y brifysgol fel lle gwych i weithio.

Cyllid

 • £7.5m o incwm dyngarol y flwyddyn.

Amgylchedd

 • Byddwn yn raddol yn cefnu gymaint â phosibl ar ddefnyddio plastig untro fel poteli dŵr plastig
 • Gwella cyfleusterau ailgylchu o bob math ar draws y Brifysgol.