Ewch i’r prif gynnwys

Ein huchelgais

Two male postgraduate students leaning over balcony

Rydym am i Brifysgol Caerdydd gael ei pharchu ar draws y byd, a bod yn sefydliad lle caiff myfyrwyr brofiad bywyd ac astudio rhagorol, lle mae’r staff yn hapus ac yn falch o weithio yma, a lle mae’r cynfyfyrwyr yn chwarae rhan amlwg yn ein cymuned.

Rydym am ddod â chlod i Gymru a chwarae rhan allweddol yn llwyddiant economaidd a chymdeithasol y genedl. Byddwn yn parhau i fod yn brifysgol gynhwysfawr sy'n ystyried anghenion Cymru yn yr ystod o ddisgyblaethau a gynigiwn.

Byddwn yn annog esblygiad ymchwil, dysgu ac addysgu wrth i’n gwybodaeth ddatblygu a’r amgylchedd allanol newid. Wrth edrych i’r dyfodol, byddwn yn gofalu bod cydbwysedd rhwng doethineb ariannol, barn academaidd ac anghenion cenedlaethol a chymdeithasol.

Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid GW4, prifysgolion Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg, gan harneisio ein capasiti ymchwil ac arloesedd er mwyn datrys heriau byd-eang ac angori'r economi ranbarthol.