Ewch i’r prif gynnwys

Ymwelwyr

Mae'r Rhaglen Ysgolheigion ar Ymweliad yn caniatáu i academyddion a myfyrwyr ymchwil astudio yn y Sefydliad am hyd at flwyddyn, fel arfer i gydweithio ag un neu ragor o'r staff academaidd i lunio papurau i gyfnodolyn neu lyfr.

Cewch gyfle i ddefnyddio cyfleusterau rhagorol, i gydweithio â detholiad o staff academaidd sydd o'r radd flaenaf yn y byd, a chael profiad o fywyd yn y Deyrnas Unedig.

Mae gan y Sefydliad swyddfeydd dynodedig i staff ar ymweliad, a darperir cysylltiad â systemau TG a llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd. Gall yr ymwelwyr ddisgwyl defnyddio e-gyfeiriad penodedig ar y rhwydwaith a chyfleusterau argraffu/llungopïo priodol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y Rhaglen Ysgolheigion ar Ymweliad, cysylltwch â'r staff academaidd perthnasol i drafod amser ac allbwn ymweliad posibl. Dim ond ar ôl i aelod o'r staff gytuno i'ch enwebu y dylech chi ofyn am ffurflen gais (drwy gyfrwng y cyfeiriad e-bost isod):

Cyfeiriad:

Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy
33-34 Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Ffôn: +44 (0)29 208 79271

Cysylltwch â: sustainableplaces@caerdydd.ac.uk