Ewch i’r prif gynnwys

Allbynnau prosiect SUSPLACE

Mynnwch y newyddion diweddaraf gan dîm SUSPLACE yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Cyd-gynhyrchu

Cafodd y fideos hyn eu creu gan ymchwilwyr SUSPLACE yn ystod wythnos sefydlu, â’r bwriad o greu llwyfan ar gyfer y rhai sy’n newid lleoedd yng Nghymru.

Mae’r llwyfan yn gydweithrediad rhwng y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a Llywodraeth Cymru.

Trafodaeth ar gydgynhyrchu yng nghyd-destun Cymru rhwng Chris Gray ac Edgar Cahn, sef sefydlwyr TimeBanks USA:

Fideo Cymru: arwain y ffordd mewn cyd-gynhyrchu

Trafodaeth ar gydgynhyrchu gyda Peter Willis o Severn Wye:

Cyd-gynhyrchu: fideo Peter Willis

Proffil Ieuenctid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae’r gwaith hwn yn rhan o brosiect ymchwil sy’n dod â’r ddinas-ranbarth a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ynghyd, gan annog ymgysylltiad gweithredol pobl ifanc yn y prosesau cynllunio a gwneud penderfyniadau.

Cardiff Capital Region Youth Profile

'Cardiff Capital Region Youth Profile' is a brief analysis of young people (aged 16-24) living in South East Wales.