Ewch i’r prif gynnwys

SUSPLACE

Mae SUSPLACE yn Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Marie Curie Actions a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy’n hyfforddi ymchwilwyr cyfnod cynnar i ddefnyddio dulliau arloesol, rhyngddisgyblaethol o astudio arferion creu lleoedd cynaliadwy.

Mae’r rhwydwaith yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau gwyddonol a phroffesiynol i alluogi Ymchwilwyr Cyfnod Cynnar i fynd ar drywydd gyrfaoedd academaidd neu broffesiynol mewn sefydliadau amrywiol fel llywodraethau, cyrff anllywodraethol, cwmnïau ymgynghori a busnesau.

Mae SUSPLACE yn cael ei gydlynu ym Mhrifysgol Wageningen, ac mae’n dod â chwe phrifysgol a saith partner anacademaidd ynghyd mewn saith gwlad Ewropeaidd: Yr Iseldiroedd, y Deyrnas Unedig (Cymru), Latfia, Lithwania, Gwlad Belg, y Ffindir a Phortiwgal. Mae dull SUSPLACE yn rhoi cipolwg i ni ar sut i fanteisio’n llawn ar botensial lleoedd a chymunedau ar gyfer datblygiad a helpu i adeiladu galluoedd pobl i gymryd rhan mewn prosesau llunio lleoedd, a fydd, felly, yn cryfhau’r cysylltiad rhwng gwneuthurwyr polisi, academyddion, busnesau a chymdeithas sifil.

Mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn derbyn tri Ymchwilydd Cyfnod Cynnar yng Nghaerdydd i barhau i feithrin ymchwil ac arbenigedd yn y meysydd canlynol:

  • Llysgenhadon Lleoedd: archwilio rôl busnesau’r sector preifat wrth gynorthwyo’r broses o lunio lleoedd trwy eu cofrestru mewn cynlluniau ‘llysgenhadon lleoedd’ ffurfiol.
  • Mannau Dysgu Cysylltiedig: archwilio arwyddocâd ‘lle’ mewn profiadau dysgu ar gyfer cynaliadwyedd, er mwyn cynyddu’r cysylltiad a’r ymgysylltiad rhwng sefydliadau addysg uwch (prifysgolion) a chymunedau lleol.
  • Dinas-ranbarthau Cynaliadwy: hyrwyddo dealltwriaeth well o’r berthynas rhwng y gwahanol gonglfeini cynaliadwyedd ar raddfa ranbarthol.

Rhwydwaith Hyfforddiant SUSPLACE #5, Caerdydd

Dyddiad: 19 Mawrth, 2018 - 29 Mawrth, 2018

Ym mis Mawrth 2018, bydd consortiwm SUSPLACE yn cyfarfod yng Nghaerdydd ar gyfer eu pumed rhwydwaith hyfforddiant dwyflynyddol. Mae’r hyfforddiant yn cael ei gynnal gan y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, a bydd yn canolbwyntio ar ddadansoddi data ansoddol, polisi ac ymarfer creu mannau cynaliadwy. Gallwch lawrlwytho’r rhaglen yma. Sylwer, mae hwn yn ddigwyddiad caeedig.

Tîm y Prosiect

Yr Athro Terry Marsden

Yr Athro Terry Marsden

Professor of Environmental Policy and Planning

Email
marsdentk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5736
Dr Abid Mehmood

Dr Abid Mehmood

Research Fellow, Sustainable Places Research Institute

Email
mehmooda1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76232