Ewch i’r prif gynnwys

Rhannu Straeon, Rhannu casgliadau: Gwerthfawrogi Bioamrywiaeth yng Nghymru

Cydweithrediad rhwng y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac Amgueddfa Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu gan Raglen Gwerthfawrogi Natur Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, ac mae’n ymchwilio i sut gall y Casgliad Botaneg Economaidd yn Amgueddfa Cymru ychwanegu gwerth i’r ddealltwriaeth gyhoeddus o fioamrywiaeth a chyfrannu at ddyletswydd lles Amgueddfa Cymru dan Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Trwy ymgynghori ag aelodau’r cyhoedd yn ne Cymru, cafodd y cyfranogwyr gyflwyniad i’r Casgliad a chael eu gwahodd i gyfrannu at y Strategaeth Gasgliadau a fframwaith gwerth sy’n dod i’r amlwg.

Mae’r adroddiad, Rhannu Straeon, Rhannu Casgliadau, yn amlygu sut mae gan gasgliadau bio-ddiwylliannol y potensial i gefnogi dealltwriaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd o fioamrywiaeth, ac mae’n amlygu sawl ffordd bosibl o ddatblygu casgliad botaneg economaidd yr amgueddfa, o ran caffael, arddangos a gweithgareddau cysylltiedig.

Yn ogystal ag integreiddio nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ymhellach i’r strategaeth gasgliadau, cam nesaf hanfodol ar gyfer y Casgliad Botaneg Economaidd yw digideiddio a datblygu Strategaeth Ddigidol. Hefyd, ceir cyfle i:

  • ddatblygu rhaglen ddysgu rhyng-genhedlaeth
  • archwilio cyfleoedd curadu dan arweiniad ymchwil
  • cydweithredu gyda sefydliadau cyhoeddus eraill sydd â chasgliadau botaneg economaidd a chasgliadau bio-ddiwylliannol (gan gynnwys amgueddfeydd, gerddi botaneg a phrifysgolion).

Arweinydd y prosiect

Dr Poppy Nicol

Dr Poppy Nicol

Research Associate

Email
nicolp@caerdydd.ac.uk