Ewch i’r prif gynnwys

Dulliau ar sail lleoedd o ddarparu addysg amgylcheddol

Roedd y prosiect ‘Dulliau ar sail lleoedd o ddarparu addysg amgylcheddol’ yn archwilio effaith yr ymdrechion i feithrin dysgu amgylcheddol mewn cyd-destunau o brofiad.

Mae addysg amgylcheddol yn annog pobl i ddysgu am systemau amgylcheddol. Yn benodol, mae’n ymwneud ag annog rhyngweithio mwy cynaliadwy rhwng y byd dynol a’r byd naturiol. Mae’r meysydd perthnasol yn cynnwys addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a maes mwy blaengar eco-addysgeg.

Roedd y prosiect ymchwil hwn yn ymchwilio i faes cynyddol amlwg dulliau ar sail lleoedd o ddarparu addysg amgylcheddol mewn cyd-destunau trefol a gwledig, gan gynnwys mewn gerddi botaneg, eco-atyniadau, parciau cenedlaethol, parciau dinesig, gwarchodfeydd natur a thiroedd gwlyb a gerddi coed. Bwriad y prosiect yw ymchwilio i ddulliau addysgu newydd ar sail lleoedd, yn enwedig defnyddio gwyddoniaeth i ddinasyddion a dysgu drwy brofiad. Yn y pen draw, y bwriad oedd datgelu ystyr profiadau dysgu amgylcheddol ym mywydau’r cyfranogwyr er mwyn deall gwerth addysg amgylcheddol.

Lawrlwythwch y pecyn offer i ymarferwyr: gwerthuso’r profiad dysgu yn yr awyr agored:

Evaluating the outdoor learning experience

This toolkit will help you, as an outdoor education or interpretation practitioner, to evaluate the outdoor learning experiences you offer.