Ewch i’r prif gynnwys

Dulliau ar sail lleoedd o ddarparu addysg amgylcheddol

Roedd y prosiect ‘Dulliau ar sail lleoedd o ddarparu addysg amgylcheddol’ yn archwilio effaith yr ymdrechion i feithrin dysgu amgylcheddol mewn cyd-destunau o brofiad.

Mae addysg amgylcheddol yn annog pobl i ddysgu am systemau amgylcheddol. Yn benodol, mae’n ymwneud ag annog rhyngweithio mwy cynaliadwy rhwng y byd dynol a’r byd naturiol. Mae’r meysydd perthnasol yn cynnwys addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a maes mwy blaengar eco-addysgeg.

Roedd y prosiect ymchwil hwn yn ymchwilio i faes cynyddol amlwg dulliau ar sail lleoedd o ddarparu addysg amgylcheddol mewn cyd-destunau trefol a gwledig, gan gynnwys mewn gerddi botaneg, eco-atyniadau, parciau cenedlaethol, parciau dinesig, gwarchodfeydd natur a thiroedd gwlyb a gerddi coed. Bwriad y prosiect yw ymchwilio i ddulliau addysgu newydd ar sail lleoedd, yn enwedig defnyddio gwyddoniaeth i ddinasyddion a dysgu drwy brofiad. Yn y pen draw, y bwriad oedd datgelu ystyr profiadau dysgu amgylcheddol ym mywydau’r cyfranogwyr er mwyn deall gwerth addysg amgylcheddol.

Lawrlwythwch y pecyn offer i ymarferwyr: gwerthuso’r profiad dysgu yn yr awyr agored:

Evaluating Outdoor Learning

FileDogfen

Evaluating the outdoor learning experience

21 Medi 2016

This toolkit will help you, as an outdoor education or interpretation practitioner, to evaluate the outdoor learning experiences you offer.

DownloadLawrlwytho