Ewch i’r prif gynnwys

Land2Coast

Mae Land2Coast yn ymchwiliad rhyng-ddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddeall sut gall llywodraethu llwyddiannus feithrin rheolaeth effeithiol o barthau arfordirol a thir integredig yn Quintana Roo, Mecsico.

Wedi’i ariannu gan yr Academi Brydeinig, dan Raglen Datblygu Cynaliadwy y Gronfa Ymchwil i Heriau Byd-eang, mae’r prosiect yn Gydweithrediad rhwng y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a sawl phartner arall yn y DU, Mecsico a Sweden.

Mae defnyddio tir ar gyfer amaeth, coedwigaeth ac echdynnu mwynau, yn ogystal â datblygiadau arfordirol a threfol, i gyd yn effeithio ar amgylcheddau morol ac arfordirol. Yn Quintana Roo ym Mecsico, mae’r daeareg carstig unigryw’n golygu bod y dylanwad hwn hyd yn oed yn fwy amlwg. Yn aml, mae dŵr gwastraff heb ei drin o ddefnydd ar y tir yn mynd i afonydd tanddwr (ffynhonnau) sy’n ei ryddhau yn uniongyrchol i ddolydd morwellt, creigresi cwrel, a’r cefnfor agored. Mae dirywiad yr amgylchedd dan y môr a achosir gan ddŵr gwastraff heb ei drin, neu wedi’i drin yn wael, yn bygwth swyddi (e.e. twristiaeth forol) a diogelwch bwyd i’r rheiny sy’n dibynnu ar fwyd môr ar gyfer incwm neu ar gyfer ei fwyta.

Nod y prosiect hwn yw deall sut i ymgorffori effeithiau o’r môr a’r tir wrth reoli ardaloedd arfordirol, gan archwilio sut mae polisïau defnydd tir, newid defnydd tir, diogelwch bwyd yr ardal arfordirol a chadwraeth forol yn dameidiog a heb eu cydgysylltu’n sefydliadol. Gan weithio gyda’n partneriaid rhyngwladol, byddwn yn dod â chyfranogwyr allweddol ynghyd o feysydd defnyddio dŵr a thir Mecsico a llywodraethiant morol, yn ogystal â rhanddeiliaid sy’n cael eu bywoliaeth a’u maeth o’r tir (e.e. gweithwyr coedwigaeth, ffermwyr, datblygwyr) a’r arfordir (e.e. pysgotwyr, gweithwyr ym maes twristiaeth forol).

Gan gyfuno dulliau o’r gwyddorau cymdeithasol a naturiol, byddwn yn asesu llywodraethiant amgylcheddol, yn ogystal â newidiadau ecolegol, cymdeithasol a diwylliannol yn y gorffennol a’r dyfodol yn sgil newid defnydd tir. Ein nod yw cynnig fframwaith gysyniadol ar gyfer integreiddio polisi defnydd tir gyda rheoli parthau arfordirol er mwyn gwella bywoliaeth y boblogaeth leol yn Quintana Roo.

Tîm y Prosiect

Yr Athro Susan Baker

Yr Athro Susan Baker

Professor

Email
bakerscm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5237
Dr Leanne Cullen-Unsworth

Dr Leanne Cullen-Unsworth

Research Fellow

Email
cullen-unsworthlc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2087 9366