Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres gweminarau

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae Cyfres Seminarau Lleoedd Cynaliadwy’n cael eu cyflwyno ar-lein ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnal seminarau’n rheolaidd, gydag ymchwilwyr ac aelodau cyswllt yn cyflwyno eu hymchwil ddiweddaraf. Mae’r digwyddiadau’n cynnig cyfleoedd i drafod a chydweithio, gan adlewyrchu natur ryngddisgyblaethol y gwaith yr ymgymerir ag e yn y Sefydliad.

Recordiadau o'n gweminarau

Gwyliwch weminarau y gallech chi fod wedi’u colli.

COVID-19 yn Kenya: Iechyd Byd-eang, Hawliau Dynol a’r Wladwriaeth ar Adeg Pandemig gan John Harrington

Gwyliwch COVID-19 yn Kenya: Iechyd Byd-eang, Hawliau Dynol a’r Wladwriaeth ar Adeg Pandemig gan John Harrington

Ansawdd maethol anghyfartal ac effeithiau amgylcheddol dietau hunanddethol yn yr UDA gan Pan He

Gwylich Ansawdd maethol anghyfartal ac effeithiau amgylcheddol dietau hunanddethol yn yr UDA gan Pan He.

Cyfiawnder Cefnforol: Gwersi gan Gyfaddawdau wrth Weithredu Nod 14 Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn y Seychelles, gan Susan Baker, Poppy Nicol a Natasha Constant.

Gwyliwch Cyfiawnder Cefnforol: Gwersi gan Gyfaddawdau wrth Weithredu Nod 14 Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn y Seychelles, gan Susan Baker, Poppy Nicol a Natasha Constant.

Tymor llosgi’r Amazon 2020: heriau a chyfleoedd gydag adnodd newydd ar gyfer monitro tanau mewn amser real bron gan Niels Andela

Gwyliwch Tymor llosgi’r Amazon 2020: heriau a chyfleoedd gydag adnodd newydd ar gyfer monitro tanau mewn amser real bron gan Niels Andela

Ymgorffori Addysg Drwy Brofiad ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESD/GC) gan Steve England

Gwyliwch Ymgorffori Addysg Drwy Brofiad ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESD/GC) gan Steve England

Stiwardiaeth tirweddau cymunedol - datblyg cuynaliadwyedd  economaidd ac amgylcheddol gan Chris Blake

Gwyliwch Stiwardiaeth tirweddau cymunedol - datblygu cynaliadwyedd  economaidd ac amgylcheddol gan Chris Blake

Dyfodol moduron a COVID-19: persbectif systemau sosio-dechnegol gan Peter Wells

Gwyliwch Dyfodol moduron a COVID-19: persbectif systemau sosio-dechnegol gan Peter Wells

Ariannu torfol ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth ar sail lleoedd gan Rob Thomas

Gwyliwch Ariannu torfol ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth ar sail lleoedd gan Rob Thomas

Cyd-gynhyrchu man dinesig yn Grangetown, Caerdydd, drwy bartneriaethau hirdymor ar sail lleoedd gan Mhairi McVicar, Porth Cymunedol

Gwyliwch Cyd-gynhyrchu man dinesig yn Grangetown, Caerdydd, drwy bartneriaethau hirdymor ar sail lleoedd gan Mhairi McVicar, Porth Cymunedo

Llunio systemau bwyd mwy gwydn a chyfiawn: gwersi o Bandemig COVID-19 gan Hannah Pitt, Poppy Nicol, Ella Furness and Alice Taherzadeh

Perthnasoedd yn llywio cynaliadwyedd: y cyw iâr A'R ŵy gan Angelina Sanderson Bellamy

Gwyliwch Perthnasoedd yn llywio cynaliadwyedd: y cyw iâr A'R ŵy gan Angelina Sanderson Bellamy

Cenedlaethau’r Dyfodol a Chynllunio Llesiant yng Nghymru gan Dr Alan Netherwood and Dr Andrew Flynn

Gwyliwch Cenedlaethau’r Dyfodol a Chynllunio Llesiant yng Nghymru gan Dr Alan Netherwood and Dr Andrew Flynn

Dulliau Cydweithredol o Weithio a Dyfodol Bwyd Cynaliadwy a Chyfiawn yng Nghymru, gan Poppy Nicol and Alice Taherzadeh

Gwyliwch Dulliau Cydweithredol o Weithio a Dyfodol Bwyd Cynaliadwy a Chyfiawn yng Nghymru gan Poppy Nicol and Alice Taherzadeh

Allai sofraniaeth fwyd fod yn fodd i gyflawni annibyniaeth diriogaethol? gan Daniela De Fex Wolf

Codi stŵr: dadleuon ynghylch datblygiadau ffermio da byw dwys yn y DU, gan Alison Caffyn

Gwyliwch Codi stŵr: dadleuon ynghylch datblygiadau ffermio da byw dwys yn y DU, gan Alison Caffyn