Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Oherwydd pandemig COVID-19, rydym ar hyn o bryd yn symud ein holl seminarau ar-lein.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i weminar ac nid yw'r ddolen bwcio ar gael eto, ebostiwch sustainableplaces@cardiff.ac.uk i fynegi diddordeb a byddwn yn ebostio’r manylion archebu atoch cyn gynted ag y byddent ar gael.

Cyfres Gweminarau

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19), mae Cyfres Seminarau Lleoedd Cynaliadwy’n cael eu cyflwyno ar-lein ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnal seminarau’n rheolaidd, gydag ymchwilwyr ac aelodau cyswllt yn cyflwyno eu hymchwil ddiweddaraf. Mae’r digwyddiadau’n cynnig cyfleoedd i drafod a chydweithio, gan adlewyrchu natur ryngddisgyblaethol y gwaith yr ymgymerir ag e yn y Sefydliad.

Recordiadau o'n gweminarau

Gwyliwch weminarau y gallech chi fod wedi’u colli.

Perthnasoedd yn llywio cynaliadwyedd: y cyw iâr A'R ŵy gan Angelina Sanderson Bellamy

Gwyliwch Perthnasoedd yn llywio cynaliadwyedd: y cyw iâr A'R ŵy gan Angelina Sanderson Bellamy

Cenedlaethau’r Dyfodol a Chynllunio Llesiant yng Nghymru gan Dr Alan Netherwood and Dr Andrew Flynn

Gwyliwch Cenedlaethau’r Dyfodol a Chynllunio Llesiant yng Nghymru gan Dr Alan Netherwood and Dr Andrew Flynn

Dulliau Cydweithredol o Weithio a Dyfodol Bwyd Cynaliadwy a Chyfiawn yng Nghymru, gan Poppy Nicol and Alice Taherzadeh

Gwyliwch Dulliau Cydweithredol o Weithio a Dyfodol Bwyd Cynaliadwy a Chyfiawn yng Nghymru gan Poppy Nicol and Alice Taherzadeh

Allai sofraniaeth fwyd fod yn fodd i gyflawni annibyniaeth diriogaethol? gan Daniela De Fex Wolf

Codi stŵr: dadleuon ynghylch datblygiadau ffermio da byw dwys yn y DU, gan Alison Caffyn

Gwyliwch Codi stŵr: dadleuon ynghylch datblygiadau ffermio da byw dwys yn y DU, gan Alison Caffyn