Ewch i’r prif gynnwys

Y noddwr

Mae'r fideo uchod ar gael yn Saesneg yn unig.

Y darlledwr, yr awdur, y comedïwr a'r ymgyrchydd amgylcheddol Griff Rhys Jones yw Noddwr cyntaf y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy.

Ar ôl ennill enwogrwydd yn y rhaglenni comedi Not the Nine O' Clock News a Smith and Jones, mae Griff wedi darlledu ac wedi ysgrifennu'n fwy diweddar ar gadwraeth a materion yr amgylchedd, gan gynnwys cyfres y BBC Restoration.

Yn rhinwedd ei swydd fel Noddwr, mae Griff yn cefnogi ac yn helpu i roi cyhoeddusrwydd i waith y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy. Mae'n lledu'r gair am genhadaeth y Sefydliad i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i ddinasoedd unigol a'r rhanbarthau o'u hamgylch.

Dywedodd Griff Rhys Jones, sy'n Gymrawd er Anrhydedd i Brifysgol Caerdydd, ac y graddiodd ei dad o'r Brifysgol, hyn am ei rôl fel noddwr:

"Rwy'n credu bod pawb yn cydnabod bod hi'n hen bryd i ni ffocysu ar gynaliadwyedd a'r ffordd rydyn ni fel bodau dynol wedi troi'r byd yn anghyfannedd.

"Rwy'n bendant o'r farn mai dyfeisgarwch pobl yw'r ateb i'r problemau a wynebwn o ran cynaliadwyedd. Daw'r Sefydliad Ymchwil hwn â gwahanol ddisgyblaethau ynghyd i fesur ac asesu sut y mae angen i wahanol leoedd ar hyd a lled y byd ymateb i'r sialensiau sy'n eu hwynebu.Mae'n brosiect cyffrous ac mae'n anrhydedd fawr iawn imi fod yn Noddwr i'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy."

Rwyf wrth fy modd yn cael bod yng Nghaerdydd i gefnogi’r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy. Mae yna lawer o faterion a hyd yn oed bolisïau llywodraeth sy’n dibynnu ar y syniad o gynaliadwyedd. Mae angen inni i gyd fod yn ymwybodol o ystyr hyn i bob diwydiant, busnes a disgyblaeth.

Griff Rhys Jones