Ewch i’r prif gynnwys

Addysgu a phrofiad myfyrwyr

Myfyrwyr pensaernïaeth yn gweithio ar frasluniau yn ystod seminar.
Myfyrwyr pensaernïaeth yn gweithio ar frasluniau yn ystod seminar.

Mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu ac ymchwil sy’n cael eu sbarduno gan chwilfrydedd a chreadigrwydd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i greu amgylchedd ysgogol a chefnogol lle gall ein holl fyfyrwyr ffynnu.

Ymgorfforir ein dysgu a’n haddysgu yng nghyd-destun ymchwil fywiog a deinamig lle mae ein myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr ag ysgolheigion rhyngwladol sydd ar flaen y gad yn eu pwnc. Mae ein staff academaidd yn athrawon gwybodus a brwdfrydig, ac yn ymroddedig i ddatblygu cymunedau dysgu effeithiol a chyffrous.

Amanda Coffey

Mae ein rhaglenni astudio yn datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol llewyrchus a llwyddiannus.

Yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Sicrhau ansawdd

Ategir ansawdd uchel ein haddysgu mewn adolygiadau ansawdd sefydliadol annibynnol rheolaidd o’n darpariaeth, a hynny gan gyrff proffesiynol ac arholwyr allanol.  Gall darpar fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol, rhieni, athrawon a chyflogwyr graddedigion fod yn hyderus ynghylch ansawdd a safonau ein dyfarniadau a’n darpariaeth.

Adborth Myfyrwyr

Rydym ni’n darparu amrywiaeth o gyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr gyflwyno sylwadau ar ansawdd yr addysgu a’u profiad fel myfyrwyr, gan gynnwys bod yn rhan o’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol bob blwyddyn. Mae lefelau boddhad y myfyrwyr yn gyson uchel, a chanfu arolwg 2019 fod 84% o’n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol yn y Brifysgol.

Rydym ni’n gwrando ar ein myfyrwyr ac yn defnyddio eu hawgrymiadau i wella profiad y myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yn barhaus.